Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Požega

PinterestFacebookTwitterShare

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti za celokupno područje opštine Požega i formirana su 25.683 lista nepokretnosti, 110.698 katastarskih parcela i evidentirano 19.753 objekta.
 
Građani, državne institucije, lokalna samouprava i privatni sektor dobili su novu multidisciplinarnu, objedinjenu svojinsko-pravnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, saopštio je RGZ. Prvi premer za sve katastarske opštine je urađen 1933/1934. godine sa analognim planovima u “Gaus-Krigerovoj” projekciji.
 
Katastar nepokretnosti je osnovan prema podacima katastra zemljišta i prateće zbirke isprava. Za gradsko naselje, katastarsku opštinu Požega, izrađen je digitalni katastarski plan.
 
Požega je opština u zapadnoj Srbiji u Zlatiborskom administrativnom okrugu, površine 426,5 kilometara kvadratnih sa 42 katastarske opštine. Nalazi se u plodnoj istoimenoj kotlini kroz koju protiču reke Đetinja, Moravica i Skrapež i važno je čvorište drumskog i železničkog saobraćaja u ovom delu Srbije.