U toku istraživanja uljnih škriljaca u Aleksinačkom basenu

PinterestFacebookTwitterShare

U Aleksinačkom ugljenom basenu, u ležištu Dubrava, u toku su geološka istraživanja uljnih škriljaca, energetskog državnog resursa velikog potencijala, rečeno je Tanjugu u Javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja (JP PEU) Resavica.

Radi se o rezervama od oko dve milijarde tona uljnih škriljaca sa prosečnim masnim sadržajem ulja od 10 odsto, što odgovara količini od oko 200 miliona tona ulja (sintetičke nafte), napominju u JP PEU.

Istraživanja su počela 29. septembra izradom bušotine BD – 2 a radove izvodi Sektor za geologiju Rudarsko topioničarskoh basena Bor.

“Cilj je da se utvrdi količina i kvalitet bilansnih rezervi kategorije B i C, sagledaju bitne geološke, inženjersko geološke, hidrološke i tektonske karakteristike ležišta, kao i mogućnost primene uljnih škriljaca kao energetske sirovine za proizvodnju nafte, gasa ili sirovine za sagorevanje u termoelektrani”, objasnio je direktor Sektora za investicije, projektovanje i tehnološki razvoj JP PEU dr Miodrag Denić.

Planirano je da se izbuše četiri istražne bušotine, kose i vertikalne, ukupne dubine 1.220 metara od kojih bi jedna bila i hidrološka, napomenuo je Denić i podsetio da su to prvi konkretni radovi, posle 30 godina, na definisanju parametara i stvaranja uslova za iznalaženje strateškog partnera za eksploataciju i tehnološku preradu uljnih škriljaca.

Uzorkovanje, fizičko mehaničke analize, hemijske analize i analize kvaliteta uljnih škriljaca rade se prema pravilnicima jedne od najvećih svetskih kompanija koja se bavi eksploatacijom i preradom uljnih škrljaca sličnih karaktersitika kao u Aleksinačkom basenu”, napomenuo je Denić.

Neophodne analize rade se, rekao je on, i u domaćimn akreditovanim laboratorijama Rudarskog instituta u Zemunu i Instituta za rudarsvo i matalurgiju u Boru, čiji se rezultati priznaju u celom svetu.

Aleksinačko ležiste uljnih škriljaca podeljeno je u tri polja: Dubrava, Morava i Logorište.

“Eksploatacija uljnih škriljaca je velika šansa za razvoj sredina u kojima se nalaze rudnici podzemne eksploatacije uglja”, kaže generalni direktor JP PEU Goran Bojić i ističe da je za ekploataciju uljnih škrljaca zainteresovano nekoliko svetskih kompanija.