Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Irig

PinterestFacebookTwitterShare

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti za celokupno područje opštine Irig i formirao 13.399 listova nepokretnosti, sa ukupno 49.087 parcela i 14.085 objekata.

Osnivanjem katastra, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima, prestaju da važe katastar zemljišta i zemljišna knjiga, saopštio je RGZ.

Teritorija opštine Irig se prostire na 23.030 hektara, 14 katastarskih opština, od kojih je 13 naseljenih mesta.

U 10 katastarskih opština je premer u Gaus-Krigerovoj projekciji, dok je u četiri katastarske oštine na snazi stari premer iz 1863. godine, u stereografskoj projekciji.

U katastarskim opštinama Irig i Dobrodol izrađen je digitalni katastarski plan. U katastarskoj opštini Jazak Selo započeti su radovi na komasaciji i obnovi premera građevinskog reona.

Opština Irig se severnim obodom nalazi u zoni Nacionalnog parka Fruška gora, a celom dužinom opštine u pravcu sever-jug prolazi magistralni put Novi Sad-Šabac.

Područje opštine ima veoma bogatu istoriju i prvi put se pominje još u 14. veku. Od 1526. do 1669. godine, kada je Irig bio pod turskom vlašću, potom do 1918. godine pod Austrougarskom monarhijom, tokom 18. i u prvoj polovini 19. veka bio je najveći i ekonomski najrazvijeniji grad u Sremu, pa je ponosno nosio ime “Fruškogorska prestonica”.

Prva srpska škola podignuta je upravo u Irigu 1735. godine, a 1842. godine osnovana je Srpska čitaonica, kao najstarije građansko čitalište Srba.