Saglasnost većine stanara dovoljna za radove u zgradama

PinterestFacebookTwitterShare

Skupštine stanara će ubuduće odluke o zahtevima za sanaciju krovova, pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove i pripajanje zajedničkih prostorija donositi ukoliko se s tim složi većina članova, predviđeno je dopunjenim Zakonom o održavanju stambenih zgrada, koji je danas usvojen u republičkom parlamentu.
 
Zakonom je uređeno donošenje odgovarajućih odluka u vezi izvođenja radova na sanaciji ravnog krova, odnosno krovne konstrukcije, kao i izvođenja radova na pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili poslovni prostor, odnosno njihovom pripajanju stanu.
 
“Zakonom se obezbeđuje rešavanje navedenog problema, odnosno propisuje se način donošenja odluke skupštine stanara zgrade, tako što se utvrđuje da skupština stanara zgrade može odluku doneti ako je saglasnost dalo više od polovine vlasnika na posebnim delovima zgrade (stanovi i poslovni prostor), odnosno odlukom većine članova skupštine stambene zgrade”, piše u tom zakonu.
 
Vlada Srbije smatra da će se usvajanjem tog zakona povećati pravna sigurnost učesnika u postupku donošenja odluke, odnosno pravna sigurnost u upravnom postupku za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole. Ustavni sud je 20. aprila ove godine utvrdio da je odredba Zakona o održavanju stambenih zgrada, koja predviđa da se odluke o radovima donose saglasnošću vlasnika i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade, nije u saglasnosti sa Ustavom Srbije.