Rusija po privrednom rastu prednjači u G8

PinterestFacebookTwitterShare

Sa privrednim rastom od 4,8 odsto u trećem kvartalu 2011. godine na godišnjem nivou, Rusija prednjači u Grupi osam najrazvijenijih zemalja sveta (G8).
 
Kako je objavila ruska Federalna služba za statistiku, Nemačka je na drugom mestu posle Rusije sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 2,6 procenata, a zatim slede SAD i Francuska gde je BDP povećan za po 1,6 odsto, i Velika Britanija sa povećanjem od samo 0,5 procenata.

Ruska Statistička služba poredi najvažnije makroekonomske pokazatelje zemalja sa razvijenom i ekonomijom u brzom usponu na osnovu podataka nacionalne statistike, Evrostata, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
 

Dinamika BDP Italije i Kanade u trećem kvartalu nije objavljena, dok je negativne rezultate iskazala ekonomija Japana sa padom BDP za 0,2 procenta. Među zemljama sa ekonomijama u usponu, Rusiju su nadmašili Indija koja je ostvarila rast od 8,1 odsto i Kina sa 9,1 procenta, dok je Brazil iza nje sa povećanjem BDP od 3,1 odsto u trećem ovogodišnjem tromesečju.

Gledano po industrijskoj proizvodnji zemalja G8 u trećem tromesečju prednjači Nemačka, sa rastom od 9,6 procenta, a zatim sledi Rusija sa 5,2 procenta. Najgore rezultate iskazala je Velika Britanija sa nultim rastom i Japan sa padom industrijske produkcije od 3,9 procenta.

Među zemaljama takozvane grupe BRIK, Rusija ima posle Kine (6,17 odsto) najnižu inflaciju. Cene u Indiji su porasle za 10,1 odsto, Brazilu za 7,3, dok u Japanu cene nisu menjane godinu dana.