Evropljani povukli milijarde evra iz banaka

PinterestFacebookTwitterShare

Bankarski sektor može biti ugrožen s obzirom da su privatna lica i kompanije povukli milijarde evra sa depozita u bankama problematičnih zemalja zone evra.
 
Evropske banke suočile su se sa odlivom sredstava koje povlače klijenti, što pojačava pritisak na bankarski sektor regiona i preti da finansijske kompanije ostanu bez ključnog izvora finansiranja, piše dnevnik Wall Street Jorunal.
 
Brojne velike italijanske i španske banke nedavno su obelodanile smanjenje sredstava na depozitima korporacija i drugih institucionalnih klijenata, tempom koji se meri dvocifrenim procentima. Opšti tempo povlačenja sredstava sa depozita bio je nešto manji zahvaljujući slabijem povlačenju sredstava sa depozita privatnih llica.
 
Depozitna baza španskih banaka je u trećem ovogodišnjem kvartalu smanjena za 48 milijardi evra, ili za dva odsto, saznaje se iz podataka španske centralne banke.
 
Povlačnje sredstava klijenta sa depozita podudara se sa povećanjem pozajmicama banaka od Evropske centralne banke (ECB) na rekordni nivo od početka 2009. godine. Finanisjke institucije su u utorak povukle 247 milijardi evra kredita ECB sa rokom dospeća od nedelju dana, što je više od prethodnog ovogodišnjeg maksimuma od 230,3 milijarde evra.
 
Banke u zemljama kao što su Španija, Portugalija i Italija pokušavaju da zadrže stare i privuku nove klijente nudeći rekordno visoke kamate na depozite, čime povećavaju cenu sopstvenih transakcija.
 
Prema podacima centralne banke Italije prosečana kamata na depozite u zemlji je u septembru porasla na 2,6 odsto, što je bezmalo dvostruko više od kamate koja se nudila početkom godine. Banke su primorane na atratktivnu reklamnu ponudu, kako bi privukle depozitna sredstva.
 
Strahovanja za finansijsko stanje evropskih zemalja i banaka su sve jača, pristup bankarskog sektora tržištima kapitala je sve teži, pri čemu veliki investitori ne žele da kreditiraju evropske banke.
 
Eksperti međutim, ističu da se na bankarskim depozitima još uvek nalaze milijarde evra, a sem toga finansijske institucije imaju mogućnost povlačenja sredstava iz ECB, uz garanciju državnim obveznicima i drugom aktivom.
 
Pogoršanje situacije ipak može da ugrozi bankarski sektor, napominju eksperti, ocenjujući da iduće godine evropske banke moraju da otplate obveznice od oko 800 milijardi evra.
 
Ukoliko banke ne budu mogle da reprogramiraju te dugove, ili plasmanom obveznica ili privlačenjem depozitnih sredstava, moraće sa skrešu kreditiranje, što je negativan signal kako za regulativna tela, tako i za političare i investitore.