RAE od EPCG traži dodatnu dokumentaciju za povećanje cena

PinterestFacebookTwitterShare

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) tražila je od Elektroprivrede (EPCG) da joj dostavi dodatnu dokumentaciju po zahtevu za izmenu dozvoljenog prihoda, cena i tarifa.

RAE je uputila dopis izvršnom direktoru EPCG Enriku Malerbi u kojem traži da joj se u roku od dva dana dostave dodatni podaci, kako bi mogla da postupi po zahtevu za izmenu regulatorno dozvoljenog prihoda, cena i tarifa koji joj je EPCG poslala u petak.

Regulator traži od EPCG ugovore i račune o uvozu električne energije, kao i račune o nabavci i isporuci struje sa Elektroprivredom Srbije (EPS) po članu 18 Ugovora o dugoročnoj poslovno-tehničkoj saradnji. EPCG mora da dostavi i mesečne račune za ugalj isporučen Termoelektrani (TE) Pljevlja.

„Potrebno je da se dostave i ostvareni troškovi koji se odnose na poreze, takse i naknade u skladu sa zakonom sa izvršnim rešenjima, kao i oni nastali po osnovu međunarodnih ugovora sa odgovarajućim računima“, naveli su iz RAE.

EPCG mora da dostavi i ostvarene ostale poslovne, vanredne i vanposlovne prihode, analitički po kontima, sa odgovarajućom finansijskom dokumentacijom. Navedene podatke potrebno je dostaviti za period od 1. aprila do 31. oktobra ove godine, odvojeno po funkcionalnim celinama.
 
EPCG u zahtevu traži izmenu dozvoljenog prihoda, cena i tarifa za oko 10,62 miliona eura, što predstavlja više od pet odsto odstupanja u odnosu na odobreni iznos na godišnjem nivou. Taj iznos, kako su objasnili iz kompanije, nastao je zbog povećanja troškova na koje ne može uticati i fakturisane realizacije po osnovu prodaje električne energije i usluga distribucije i snabdevanja. To je dovelo do promene regulatorno dozvoljenog prihoda odobrenog za period od 1. aprila ove do 31. marta naredne godine.

„U toku navedenog perioda došlo je odstupanja u ostvarenju – manje fakturisane realizacije u iznosu od oko 6,18 miliona eura, povećanja troškova uvoza električne energije od oko 2,75 miliona eura, povećanja troška uglja u iznosu od skoro 1,5 miliona eura i razlike u ceni energije iz malih hidroelektrana preuzete od kompanije Zeta enerdži u iznosu od 187,95 hiljada eura“, objasnili su ranije iz EPCG.

RAE će odluku, u skladu sa Pravilima za izmjenu regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom, donijeti najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva.