Nova pravila trgovanja na domaćoj berzi

PinterestFacebookTwitterShare

Sva privredna društva sa manje od 10.000 akcionara moći će svoju akciju da isključe iz organizovanog trgovanja na Beogradskoj berzi. Isključenje će biti moguće samo pod uslovima definisanim Zakonom o tržištu kapitala koji je prošle nedelje stupio na snagu.

“Da bi privredno društvo iskoristilo ovu mogućnost, potrebno je da učešće obima njegovih akcija kojima se trgovalo na Berzi u ukupnom obimu njegovih emitovanih akcija bude u toku šest meseci manje od 0,5 odsto, odnosno da u bilo koja tri meseca u toku šest meseci bude manje od 0,05 odsto mesečno”, kaže Siniša Krneta, šef trgovanja na Beogradskoj berzi.

Dakle, radi se o likvidnosti, ako je firma likvidna, odnosno njenom se akcijom trguje, ne može svoju hartiju isključiti sa organizovanog tržišta čak i ako ima manje od 10.000 akcionara, kaže Krneta.

Pouzdani podaci ne postoje, ali Krneta procenjuje da ima mnogo firmi koje će novi propis moći da koriste, mada se broj firmi na organizovanom berzanskom tržištu ionako svaki dan smanjuje, zahvaljujući stečajevima, na primer.

“Kao što je nekada rastao za toliko nedeljno, tako se sada broj firmi sedmično smanjuje za tri, četiri, pet. Od nekad 1.700 hartija na tržištu sada ih je ostalo oko 1.350”, kaže Krneta.

Odluku o isključenju hartije sa tržišta donosi skupština njenih akcionara. Prema dosadašnjim propisima sva otvorena akcionarska društva, dakle ona koja imaju više od sto akcionara, bila su obavezna da svoju hartiju od vrednosti iznesu na berzansko tržište. Novim odredbama Zakona o privrednim društvima podela na otvorena i zatvorena akcionarska društva je ukinuta, sada postoji samo javno društvo.