Završna konferencija projekta podrške poljoprivredi

PinterestFacebookTwitterShare

U Sarajevu je održana završna konferencija projekta ”Jačanje i harmonizacija informacionih sistema u sektorima poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH”, na kojem je predstavljen napredak koji su postigle institucije vlasti u početnim fazama uspostavljanja ovih sistema potrebnih za pristupanje u EU.
 
”Ovaj projekat, čiji je cilj da BiH uspostavi informacioni sistem u oblasti poljoprivrede, traje 27 meseci, a EU je koštao 1.300.000 evra”, izjavila je novinarima predstavnica Delegacije EU u BiH, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Natalija Dianiskova. Ona je izrazila zadovoljstvo činjenicom da su entitetski zavodi i Agencija za statistiku BiH uspešno sprovele pilot projekat popisa u oblasti poljoprivrede u BiH.
 
Učesnicima konferencije obratio se i savetnik ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Milenko Pandurević, koji je naglasio da je ovo ministarstvo u planiranom roku provelo sve potrebne aktivnosti s ciljem uspešne realizacije ovog značajnog projekta.
 
”Standardizovane i harmonizovane tačne informacije u poljoprivredi i ruralnom sektoru, usklađene sa EU standardima, ključne su za donošenje odluka i razvoj politika koje su tiču oblasti poljoprivrede na svim administrativnim nivoima u BiH”, rekao je Pandurević.
 
Prema njegovim rečima, ključne aktivnosti koje su realizovane putem ovog projekta odnose se na izgradnju kapaciteta i institucija uključenih u pripremu informacionog sistema, sprovođenje pilot projekta popisa u poljoprivredi, uspostavljanje mreže računovodstvenih podataka farmi i uspostavljanje i razvoj sistema uzorkovanja za razvoj pouzdane osnove za statistiku.
 
U radu konferencije učestvovali su i predstavnik Agencije za statistiku BiH Fuad Bahtanović, vođa projekta Kolin Skot, predstavnici ministarstava poljoprivrede Republike Srpske /RS/ i Federacije BiH /FBiH/, kao i Odeljenja za poljoprivredu Brčko distrikta, te predstavnici zavoda za statistiku RS i FBiH.