Više novca Agenciji za energetiku

PinterestFacebookTwitterShare

Odbor Skupštine Srbije za industriju dao je saglasnost na finansijski plan Agencije za energetiku za 2012. kojim su prihodi i rashodi veći za oko 15 odsto.

“Planom Agencije za energetiku predviđeni su prihodi i rashodi od po 192,6 miliona dinara, što je za oko 15 odsto više nego što je bila procena za ovu godinu”, rekao je na sednici odbora direktor Agencije za energetiku Srbije Ljubo Maćić. Kako je rečeno, taj finansijski plan će biti predložen Skupštini Srbije na usvajanje.
 
Prema rečima Maćića, izmenama Zakona o energetici Agencija je dobila proširena ovlašćenja i preuzela od Vlade Srbije odgovornost za pojedine poslove u regulaciji cena.
 
Od kraja iduće godine Vlada više neće davati saglasnost na regulisane cene energeneta, već će to čini Agencija, kazao je on. Maćić je naveo da će Agencija preuzeti odgovornost i za nadgledanje tržišta jer će od 2013. godine kupci energenata izaći na tržište, te će biti potrebno posredovanje u mogućim sporovima energetskih kompanija i kupaca.
 
Agencija će davati saglasnost na planove razvoja energetskih preduzeća, zaduženih za transport i distribuciju električne energije i prirodnog gasa, što je “nova, velika odgovornost”, rekao je on. Planom je predviđena i preraspodela prihoda jer će prihodi od licenci biti za oko 30 odsto manji nego ove godine i očekuje se manji broj licenciranih preduzeća – pretpostavka je 569 preduzeća.
 
Maćić je naveo da Agencija planira da u 2012. godini zaposli još pet radnika zbog povećanja obima posla, odnosno da njihov broj poveća sa 36 na 41 radnika.