Nedovoljna upotreba biogoriva u Srbiji i regionu

PinterestFacebookTwitterShare

Udeo biodizela na tržištu Srbije bi u 2012. godini trebalo da iznosi 2,2 odsto od ukupne potrošnje goriva, što nije dovoljno i korišćenje biogoriva bi trebalo da se poveća zbog čega je potrebna adekvatna zakonska regulativa za tu oblast, ocenili su učesnici skupa o biogorivima održanom u organizaciji Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS).
 
Projekcije su da će učešće ovih goriva, dobijenih preradom uljarica, soje, repe i druge biomase, do 2020. godine na tržištu Srbije dostići dva miliona tona, rekla je predstavnik Naftne industrije Srbije (NIS) Stanka Leskovac. Ona je ukazala da je u Srbiji zakonodavstvo koje se odnosi na tu oblast još uvek neadekvatno, ali i dodala da Srbija, kao i sve druge zemlje u regionu imaju zacrtane ciljeve vezane za uvođenje biogoriva na tržišta.
 
NIS, kako je navela, razmatra mogućnost da prvenstveno zbog ekoloških prioriteta, započne te projekte, koji se odnose na drugu generacije biogoriva, dobijenih iz održivih sirovina.

Radi efikasnog ostvarivanja ciljeva i obaveza koje proističu iz direktiva Evropske unije i preuzetih obaveza zemalja članica Energetske zajednice vezano za uvođenje obnovljivih izvora energije, bitno je formulisanje jasnih pravila za učesnike na tržištu, što u mnogim zemljama regiona još nije slučaj, naglasili su učesnici konferencije koja je održana u Privrednoj komori Srbije.

Predstavnik makedonskog “Makpetrola” Miroljub Babić ukazao je da Vlade pojedinih zemalja olako postavljaju ambicioznih ciljeve učešća biogoriva u energetskom miksu na tržištu derivata, a da nemaju sredstva kojima bi subvencionisali visoke troškove proizvodnje tih goriva.

Predstavnica mađarskog MOL-a Laura Bodi je naglasila da učesnicima na tržištu treba dati dovoljno vremena da se pripreme za uvođenje ovih goriva, kao i da iskustva Mađarske pokazuju da je najbolja kombinacija tržišnih podsticaja proizvođačima i odgovarajućeg penalizacionog sistema za one koji ne sprovode ili krše pravila.

Akteri na tržištu biogoriva-proizvođači sirovina, naftne kompanije i distributeri, ne mogu bez preciznih podsticajnih mera, poreskih olakšica, nižih cena sirovina i akcizne politike, imati neophodne uslove za planiranje poslovne strategije, odnosno opravdanje investicija u ovoj oblasti.

Generalni sekretar NNKS-a profesor Slobodan Sokolović ukazao je na potrebu upoređivanja iskustava i prakse zemalja u regionu, posebno u oblasti zakonodavstva koja se odnosi na upotrebu biogoriva, kao i na načine podsticanja proizvodnje i distribucije biogoriva i kontrole kvaliteta tih goriva.

Predstavnik slovenačke naftne kompanije “Petrol” Silvan Simčič rekao je da ta naftna kompanija želi da ima na biodizelu i etanolu istu maržu kakvu ostvaruje i na drugim gorivima, istakavši da “potrošač neće kupovati biodizel, ako mu kvalitet ne bude jednak dizelu proizvedenom iz fosilnih goriva”.