Adresni registar na Geoportalu

PinterestFacebookTwitterShare

Podaci o prostornom položaju kućnih brojeva, ulica i trgova se mogu pregledati na Geoportalu, saopštio je Republički geodetski zavod (RGZ).

U adresnom registru se vode podaci o utvrđenim kućnim brojevima za stambene i poslovne zgrade, uključujući i privremene objekte, kao i za građevinske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Takođe, u registar se unose tekstualni podaci o ulicama i trgovima sa grafičkim prikazom. Pored toga, utvrđuju se kućni brojevi u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u kojima ne postoje ulice.

Službe za katastar nepokretnosti su nadležne za prikupljanje i održavanje podataka adresnog registra. Trenutno su objavljeni podaci za 90.474 ulica i trgova, čime je obuhvaćeno 1.790.666 kućnih brojeva.

Podaci adresnog registra se mogu pregledati i kombinovati sa drugim sadržajem na Geoportalu.