Ernst&Young: Top poslovni rizici i taktike

PinterestFacebookTwitterShare

Rizik broj jedan za kompanije je suočavanje sa novim zakonskim propisima i usaglašavanje sa njima, a potom slede izazovi daljeg snižavanja troškova i pritiska na cene. Bolje sprovođenje poslovnih strategija smatra se ključnim odgovorom na probleme. Investiranje u procese, alate i obuku i podizanje produktivnost je na mestu broj dva. Očekivalo se da će rast tražnje na brzorastućim tržištima biti visoko rangiran na listi poslovnih taktika, ali se našao tek na petoj poziciji u globalnom poretku.
 


 
Da bi utvrdila koji poslovni rizici i taktike spadaju u Top 10 u borbi s krizom, revizorsko-konsultantska firma Ernst & Young, sprovela je istraživanje koje je obuhvatilo nekoliko faza. Prvo su prikupljena mišljenja vodećih komentatora iz poslovne i akademske sfere, iz sedam globalnih industrijskih sektora (bankarstvo, energetika, nafta i gas, farmacija i biotehnologija, zdravstvena zaštita, veleprodaja i javni sektor). Zatim je sproveden „drugi talas“ istraživanja među više stotina kompanija kao i vlada iz 15 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, kako bi se poslovni rizici i taktike rangirali po važnosti. Na osnovu njihovih odgovora, napravljena je i prognoza o tome da li će izazovi identifikovani ove godine dobiti ili izgubiti na značaju u 2013. godini.

10 top poslovnih rizika:


1. Zakonski propisi i usaglašenost.
Ovaj poslovni rizik bio je „šampion“ i u prošlogodišnjoj studiji Ernst & Young-a. U četiri od sedam industrijskih sektora u kojima je sprovedeno istraživanje, rizici vezani za zakonske propise i usaglašavanje sa njima, stavljeni su na prvo mesto. (Prognoza za 2013: bez promene u trenutnom poretku)

 2. Smanjivanje troškova.
Ovaj rizik je napredovao za četiri mesta u odnosu na 2010. godinu. Izgleda da veći deo pritiska koji je doveo do povećanog smanjenja troškova potiče od državnih programa štednje. (Prognoza za 2013: pad sa trenutne pozicije)

3. Upravljanje talentima.
Napredak za jedno mesto u odnosu na 2010. godinu. Rizici vezani za ljudske resurse nikada nisu na prvom mestu ali se u skoro svim industrijskim sektorima svrstavaju među prva četiri izazova.
(Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
 4. Pritisak na cene.
Skok od čak 11 mesta u odnosu na 2010. godinu (tadaje bio ispod „Top 10“ radara tj. na petnaestom mestu). Poslovne organizacije u mnogim industrijskim sektorima suočene su sa zrelim tržištima i niskom stopom rasta, a samim tim i velikim pritiskom na cene. Ovogodišnja studija Ernst & Young-a ukazuje da su uzročnici ovog rizika, kao i u slučaju smanjenja troškova, nacionalni programi štednje. (Prognoza za 2013: pad sa trenutne pozicije)
 
5. Tehnologije u razvoju.
Napredak za osam mesta u odnosu na 2010. godinu. Najčešće navođeni uzroci ovog rizika su poteškoće u razvoju kulture inovacija kao i nesigurnost svojstvena neproverenim tehnologijama. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
6. Tržišni rizik.
Tržišni rizik predstavlja novinu na radaru najvećih poslovnih rizika, i kombinuje faktore poput cenovnih šokova i nestabilnosti tržišta nekretnina. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
7. Proširenje uloge države.
Još jedna novina na ovogodišnjoj listi rizika. Ispitanici iz dve najveće svetske ekonomije, SAD i Kine, naveli su vlade velikih zemalja među prva četiri razloga za svoju zabrinutost.
(Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
8. Spor oporavak/ dvostruka recesija.
Pad za pet mesta u odnosu na 2010. godinu. Ekonomski rizici su opali, dok su očekivanja u pogledu privrednog oporavka povećana. Ipak, 50 odsto ispitanika iz Nemačke i dalje izražava zabrinutost u pogledu fiskalnog pooštravanja, dok polovina ispitanika iz SAD kao najveću zabrinutost navodi dalje slabljenje tražnje od strane privatnog sektora.
(Prognoza za 2013: pad sa trenutne pozicije)
 
9. Društvena prihvatljivost/ korporativna društvena odgovornost.
Ispitanici iz sektora nafte i gasa, farmacije i biotehnologije, kao i javnog sektora, navode povećan pritisak javnosti na svoje sektore kao značajan faktor rizika. Odgovor koji se najčešće nudi jeste uključenje korporativne društvene odgovornosti u poslovnu strategiju. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
10. Pristup kreditima.
Napredak za osam mesta u odnosu na 2010. godinu. Sveukupno gledajući, zabrinutost oko dostupnosti kredita je smanjena. Međutim, svaka četvrta organizacija obuhvaćena istraživanjem, navodi kontinuirane poteškoće u pristupu kreditima koji su im neophodni. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
10 top poslovnih taktika:  
 
1. Poboljšanje sprovođenja poslovne strategije kroz sve poslovne funkcije.
Najčešće citiran recept za uspeh ovakve poslovne taktike je poboljšanje strateške komunikacije. Ispitanici iz Kine istakli su razvoj funkcije strateškog planiranja kao ključ uspeha.
(Prognoza za 2013: bez promene u trenutnom poretku)
 
2. Investiranje u procese, alate i obuku u cilju postizanja veće produktivnosti.
Industrijski sektori različito vrednuju ovaj recept, saglasno značaju koji pridaju optimizaciji troškova i razvoju svojih kadrova u procesu unapređenja produktivnosti. U celini, bankarski i javni sektor naveli su najveće prepreke unapređenju produktivnosti. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
3. Investiranje u informacione tehnologije.
U Evropi i SAD, investiranje u informacione tehnologije obično je ili prvi ili drugi po redu prioritet za rukovodstvo. U Kini, Rusiji i Indiji, međutim, IT se nalazi na nižem rangu prioriteta.
(Prognoza za 2013: pad sa trenutne pozicije)
 
4. Inovacije proizvoda, usluga i poslovanja.
Ispitanici su prepoznali četiri ključne prepreke uspešnosti inovacija: nedostatak fokusa ili investicija, preterana konzervativnost, nedovoljna stručnost i nedostatak fleksibilnosti. Kompanije iz sektora farmacije i biotehnologije, prednjače u uključivanju inovacija u osnovnu strategiju. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
5. Povećana tražnja na brzorastućim tržištima.
Svaka peta organizacija obuhvaćena Ernst & Young-ovim istraživanjem, navela je smanjenje aktivnosti u Aziji nakon tamošnjih privrednih zastoja. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
6. Investiranje u „čiste tehnologije“.
Ispitanici iz Kine su među prvima uvideli potrebu da prilagode korporativne kulture i strategije kako bi u narednim godinama bili u poziciji da daju prioritet čistim tehnologijama.
(Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
7. Unapređenje odnosa sa investitorima.
Iako poboljšanje odnosa sa investitorima ni u jednom industrijskom sektoru ne predstavlja primarnu stratešku inicijativu, ispitanici iz bankarskog i energetskog sektora visoko su ocenili značaj ovakvog poslovnog pristupa. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
8. Novi marketinški kanali.
Novi kanali marketinga uključuju društvene medije, Web 2.0, e-mail, mobilni marketing, mobilnu pretragu i mobilne aplikacije. Ovi kanali komunikacije naročito su zanimljivi rukovodstvima kompanija u SAD, Kini i Rusiji. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
9. Spajanja i akvizicije.
Nedostatak iskustva je najčešće isticana prepreka uspehu strategije spajanja i akvizicija. (Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)
 
10. Javno-privatno partnerstvo.
Povećane državne intervencije na tržištima ne pojavljuju se samo na radaru rizika, već i na lestvici najvećih poslovnih prilika. Ovome je, između ostalog, doprinelo i znatno interesovanje ispitanika iz sektora zdravstvene zaštite za poslovne mogućnosti u ovoj oblasti.
(Prognoza za 2013: skok sa trenutne pozicije)