CG ne odustaje i ne brine zbog evra

PinterestFacebookTwitterShare

Crna Gora neće odustati od evra kao svoje zvanične valute, uprkos strahovanjima da bi kriza evrozone mogla da se prelije, kaže crnogorski premijer Igor Lukšić.

Lukšić je kazao da ne veruje da će evro propasti niti da će Crna Gora, sa oko 650.000 građana, trpeti zbog ekonomske krize poput Grčke, iako su te dve zemlje u velikoj meri zavisne od turizma i stranih investicija.

„Mislim da je vezivanje crnogorske ekonomije za evro mnogo bolje rešenje nego avantura štampanja vlastite valute“, rekao je Lukšić.

Istovremeno, crnogorska Centralna banka (CBCG) ocenjuje da opstanak evra nije ugrožen i da je u slučaju nestanka te valute štednja građana zagarantovana.

Na sednici Saveta CBCG je ocenjeno da su garanti te štednje likvidnost i solventnost banaka, koja je „iznad proseka“, zatim, Fond za zaštitu depozita, kao i značajna likvidna sredstva kojima raspolaže sama Centralna banka.

Savet je konstatovao da je u prvih devet meseci ekonomski rast u Crnoj Gori bio iznad očekivanja i da je stopa rasta BDP-a iznosila oko 3,5 odsto. Ključni pokretači ekonomskog rasta bili su turizam, građevinarstvo i trgovina.

Ocenjeno je da će se usporavanje rasta svetske ekonomije i produbljivanje dužničke krize u evrozoni negativno odraziti na ekonomski rast u sledećoj godini. Na unutrašnjem planu i dalje su prisutni rizici, vezani za budžetski deficit, rastuću nelikvidnost realnog sektora i neadekvatan nivo kreditne aktivnosti banaka.

Ohrabruje veliki napor uložen u izradu budžeta za 2012. godinu kojim se značajno smanjuje nivo budžetskog deficita, kao i učešće javne potrošnje u BDP-u, navodi se u saopštenju CBCG.

Savet je izneo procenu da će stopa inflacije u Crnoj Gori do kraja godine iznositi od 2,75 do četiri odsto.