Regionalna saradnja regulatora tržišta kapitala

PinterestFacebookTwitterShare

Predstavnici regulatora tržišta kapitala država u regionu potpisali su u sredu u Vladi Srbije Deklaraciju o saradnji. Taj dokument će važiti pet godina, a cilj je, kako je rečeno na konferenciji za novinare, da obezbedi integritet, efikasnost i uređenost tržišta hartija od vrednosti, kao i zaštitu investitora.
 
Deklaraciju su potpisali predstavnici regulatora tržišta hartija od vrednosti u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Brčko distriktu BiH, Makedoniji i Hrvatskoj.
 
Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Srbije Zoran Ćirović je istakao značaj Deklaracije i objasnio da ona ne precizira detalje saradnje regionalnih regulatora tržišta kapitala već njene okvire. Prema njegovim rečima, očekuje se pomak u usaglašavanju i harmonizaciji zakonskih regulativa u regionu, a posebno usaglašavanja podzakonskih akata.