Tri načina zaštite interesa Merkatora

PinterestFacebookTwitterShare

Slovenački Merkator u postupku prodaje kompanije hrvatskom preduzeću Agrokor predlaže tri nove mogućnosti za zaštitu interesa kompanije i zaposlenih u njoj.
 
U pogledu postupka prodaje Merkatora u kojem se pre nekoliko dana pokazalo da Agrokor, uprkos najavama i obavezama, ne nastupa zajedno sa konzorcijumom u kojem su EBRD, IFC i One Equiti Partners, Merkator naglašava da se zalaže za saradnju sa EBRD-om i Medjunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), a ne samo sa Agrokorom, jer on „ne može sam sebi garantovati finansijsku stabilnost nakon završetka transakcije.“
 
Zbog toga je uprava Merkatora pripremila tri predloga za zaštitu interesa kompanije i zaposlenih u tom slovenačkom trgovinskom lancu.
 
Prvi predlog predvidja dobijanje formalne odluke Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i IFC da bez obzira na to što nisu kupci Merkatorovih akcija da će se već u ovom trenutku uključiti u dogovore o zaštiti interesa grupe Merkator i da će kao ugovorne strane ući u odgovarajući dogovor zajedno sa Agrokorom što im ne bi predstavljalo teškoću ukoliko nemaju interes da udju u transakciju (oko kupovine Merkatora) u kasnijoj fazi.
 
Drugi predlog Merkatora predvidja da se pričeka da Agrokor izvrši pomenuti „brižljivi pregled“ na osnovu dodatno objavljenih „nejavnih“ informacija, i da se nakon toga u pregovore o zaštiti interesa Merkatora i sklapanje odgovarajućeg sporazuma neposredno uključe EBRD i IFC.
 
Treći predlog predvidja da ako EBRD i IFC ne udju u dogovor o zaštiti interesa Merkatora u dogovor udje najmanje jedna ozbiljna i stabilna finansijska institucija odnosno banka koja je istovremeno i značajniji vlasnik Merkatora i ima interes da proda svoje akcije sve dok u dogovor na njeno mesto ne udju EBRD i/ili IFC na kojima Merkator insistira.