Srbija po korupciji 86. na svetu

PinterestFacebookTwitterShare

Srbija je nazadovala na godišnjoj listi Transparensi internešnela i sada se nalazi na 86. mestu sa indeksom percepcije korupcije (CPI) od 3,3, saopštila je organizacija Transparentnost Srbija. 
 
U godišnjem izveštaju Transparensija navodi se da je Srbija zabeležila pad skora indeksa percepcije korupcije sa 3,5 u protekle dve godine, na 3,3 koliko je zabeleženo u 2011. godini. 
 
U 2010. godini Srbija je delila poziciju između 78. i 84. mesta sa Kinom, Grčkom, Kolumbijom, Lesotom, Peruom i Tajlandom, dok je 2009. godine, sa istim indeksom, bila sama na 83. mestu. 

Kao glavne probleme Srbije, predstavnici TS naveli su kršenje antikorupcijskih zakona, narušavanje pravne sigurnosti usvajanjem kontradiktornih i nejasnih odredbi, vaninstitucionalna moć političkih stranaka koja utiče na rad javnog sektora, neuređeno lobiranje, netransparentan proces donošenja odluka, nepotrebne procedure i nedovoljni kapaciteti organa koji vrše nadzor nad primenom zakona. 

Indeks se pravi na osnovu 17 različitih istraživanja i studija, koje je sprovelo 13 nezavisnih institucija, ispitujući preduzetnike, analitičare i lokalne stručnjake. 
 
Meri se stepen u kojem se opaža korumpiranosti javnih službenika i političara. Ispituje se percepcija, odnosno opažanje a ne činjenice, to jest broj osuda za korupciju ili broj tekstova u medijima. 
 
Od zemalja bivše SFRJ najbolje je plasirana Slovenija sa skorom od 5,9 na 35 mestu, Hrvatska i Crna Gora dele 66 mesto, Makedonija je na 69. mestu, dok je BiH lošija od Srbije i sa indeksom 3,2 nalazi se na 91. mestu. 
 
Posebno je rangirano i Kosovo koje se na listi TI nalazi na 112 mestu, sa indeksom 2,9. Lošije od Srbije, od zemalja regiona, rangirana je i Albanija sa 3,1, dok Bugarska ima isti indeks kao i Srbija. 
 
Ove godine rangirane su 183 zemlje i teritorije sa rasponom indeksa od jedan do deset. Indeks 10 znači da u zemlji nema korupcije, a jedan da je zemlja prožeta njome. 
 
Najgore plasirane su Somalija i Severna Koreja sa indeksom jedan, dok su pri samom dnu Avganistan i Mjanmar sa skorom od 1,5. 
 
Na prvom mestu rang-liste je Novi Zeland sa 9,5, drugo i treće mesto zauzimaju Danska i Finska sa 9,4, dok je na četvrtom mestu Švedska sa indeksom 9,3. Najveći napredak na listi u odnosu na prošlu godinu su ostvarili Norveška, Tajvan, Ruanda, Gruzija i Čad, dok su najviše nazadovali Oman i Haiti.