Uz pomoć EBRD Srbiji 500 miliona evra investicija

PinterestFacebookTwitterShare

Direktorka beogradske kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Hildegard Gacek izjavila je danas da će projekti čiju realizaciju pomaže ta banka ove godine omogućiti u Srbiji investicije u vrednosti većoj od pola milijarde evra.

Gacek je precizirala da je EBRD krajem proteklog meseca potpisao ugovore za realizaciju više značajnih projekata u Srbiji, u vrednosti od 391 milion evra i da je u toku realizacija tih aranžmana. „Mi još uvek imamo priliv investicija za tekuću godinu koje će doneti ukupna ulaganja u Srbiju veća od 500 miliona evra u 2011.“, precizirala je Gacek na skupu povodom obeležavanja pet godina uspešne saradnje između EBRD TAM/BAS programa i holandske vlade.

Mnoge kompanije zahtevaju, prema rečima Gacek, nefinansijsku podršku prilikom pripremanja potencijalnih investicija i zbog toga je realizacija programa EBRD – TAM/BAS – veoma važna.

Gacek je navela da su kroz TAM program, namenjen velikim preduzećima, do sad realizovana 184 projekta u Srbiji i da je za te namene iz donatorskih fondova Evropske unije izdvojeno 9,5 miliona evra. Istovremeno je kroz BAS program, namenjen razvoju malih i srednjih firmi, u koji je holandska vlada u saradnji sa EBRD investirala oko tri miliona evra, realizovano 287 projekta, naglasila je Gacek.

Najveći deo finansijske podrške EBRD u ovoj godini je namenjen razvoju privatnog i finansijskog sektora u Srbiji, kao i agrobiznisu i projektima koji se odnose na prirodne resurse.

Predstavnica EBRD je najavila da će ta banka nastaviti finansijsku podršku Srbiji i u 2012. godini, a sredstva će prvenstveno biti usmerena u razvoj infrastrukture, agrobiznisa, lokalnih samouprava i jačanje malih i srednjih preduzeća kroz TAM/BAS program.