Konkurs za zaštitu i uređenje zemljišta

PinterestFacebookTwitterShare

Ministarstvo poljoprivrede i trgovine raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih izvođenju radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini. 
 
Na konkurs se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave, poljoprivredne savetodavne stručne službe i centri za organsku proizvodnju. Pravo učešća na konkursu imaju i ustanove koje imaju sopstvenu ekonomiju – poljoprivredne škole, fakulteti, instituti i stručne službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine.

Sredstva su namenjena za uređenje zemljišta putem komasacije, revitalizaciju poljskih puteva, dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta, protiverozione mere i radove, kao i identifikaciju i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini. Krajnji rok za podnošenje prijava za konkurs je, u zavisnosti od namene, 1. i 16. decembar 2011, a obrazac za prijavu može se preuzeti u Upravi za poljoprivredno zemljište, Obilićev venac9.