Od sutra bolja zaštita klijenata banaka

PinterestFacebookTwitterShare

Primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koja zabranjuje povećavanje kamata na osnovu jednostrane volje banaka pozivanjem na poslovnu politiku, a banke i druge finansijske institucije obavezuje na razumljivo i nedvosmisleno oglašavanje i komunikaciju sa klijentima, počinje sutra.

Zakon predviđa da za kredite sa promenljivom kamatnom stopom varijabilni elementi kamate moraju biti jasno određeni ili odredivi i moraju se pozivati na unapred poznate veličine, kao što je, recimo, referentna kamatna stopa, koje će se menjati, ali klijent mora da zna da će to uticati na promenu visine rate kredita.

Prema novom zakonu, banke će biti obavezne da, najpre, svoje usluge predlože u dinarima, a na izričit zahtev klijenata i u evrima, i pri tome će biti dužne da ih upozore na sve rizike koje takva vrsta kredita podrazumeva.

Novim zakonom je propisano i fer oglašavanje i informisanje korisnika finansijskih usluga, pa je tako, recimo, zabranjeno neki kredit ili lizing označiti besplatnim ako je njihovo odobrenje uslovljeno bilo čime što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu.

Propisano je i da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu, korisnik ima pravo da odustane od tog ugovora, a dužan je da u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju vrati banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vreme korišćenja kredita.

Što se tiče prava u vezi sa platnom karticom, korisnik je dužan da odmah prijavi gubitak ili krađu kartice, a u slučaju da je bilo njenog neovlašćenog korišćenja, korisnik je dužan da odmah posle tog saznanja, a najkasnije u roku od 45 dana od datuma zaduženja prijavi neovlašćenu transakciju i u tom slučaju može snositi gubitke najviše do 15.000 dinara.

Novim zakonom omogućeno je i gašenje tekućih računa ili platnih kartica bez naknade.

Nedoumice građana proteklih dana izazvali su aneksi ugovora usklađeni sa odredbama novog zakona, koje su im banke slale na kućnu adresu, a iz Narodne banke Srbije preporučeno je da se ne izbegava njihovo potpisivanje uz napomenu da se pažljivo pročita osnovni ugovor i uporedi sa ponudom iz aneksa, sa posebnim osvrtom na nominalnu kamatnu stopu.

Kako su istakli u centralnoj banci, ukoliko građani ne potpišu anekse ugovora banke su dužne da neposredno primene zakon, a ako neko smatra da je aneks sačinjen suprotno zakonu može da uputi pisani prigovor banci i obaveštenje NBS.