Kako će se banke braniti od novog zakona?

PinterestFacebookTwitterShare

Bankari smatraju da je novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga dobar, ali zbog pojedinih odredbi, ipak nisu zadovoljni.
 
Oni nezvanično najavljuju da će povećane troškove izazvane stupanjem na snagu novog propisa pokušati da nadomeste na razne načine, pa i skupljim kreditiranjem, pišu Novosti.

Novi propis predviđa da građani mogu da uzmu kredit, a zatim u roku od 15 dana da odustanu od njega, dok dobijeni novac vraćaju za mesec dana, bez ikakvih troškova. Takođe, gubitak ili krađu kreditne kartice mogu da prijave tek posle 45 dana, a banka snosi gubitak do 15.000 dinara.
Ove dve odredbe novog zakona navode banke da budu vrlo oprezne kada odobravaju zajmove i kreditne kartice, jer mogu da se suoče sa nepredviđenim troškovima – objašnjava Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. – Možda i da podignu kamate. Klijent koji uzme pozajmicu, a onda se posle dve nedelje predomisli, teško da će moći po povoljnim uslovima da se zaduži, jer svaka banka će ga imati „na oku“.

Što se tiče prijave izgubljene ili ukradene kreditne kartice, tu ima, smatra Dugalić, prostora za zloupotrebu. Teško da neko, kako kaže generalni sekretar UBS, ne primeti 45 dana da mu je nestala kreditna kartica. Do sada je važilo pravilo da onog trenutka kada klijent javi svojoj banci da nije više u posedu kartice, iz bilo kog razloga, odmah se kartica blokira.
 
Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, banke više ne mogu da nenaplative dugove prodaju agencijama. To znači, ukoliko klijent nije u mogućnosti da vrati zajam, taj dug će biti otpisan. Svi građani koji koriste kredite, bez hipoteke, već je jedino obezbeđenje menica i nemaju pokretne i nepokretne imovine,a ne vrate zajam, biće praktično oslobođeni dugova. Do sada su neke banke prodavale ove nenaplative zajmove specijalizovanim agencijama, a one su ih naplaćivali.