Bugarska od 2015. postaje najveći uvoznik struje u regionu?

PinterestFacebookTwitterShare

Bugarska će ukoliko ne izgradi nuklearnu elektranu „Belene“, od najvećeg izvoznika struje u regionu od 2015. godine, do kada se očekuje zatvaranje velikog broja starih termoelektrana na ugalj koje ne ispunjavaju stroge ekološke zahteve EU, postati uvoznik.

Elektroprenosna mreža Bugarske, kompanija koje upravlja mrežom visokog napona u planu razvoja do 2020. godine razradilo je dve varijante, jednu sa izgradnjom „Belene“ i drugu, bez nuklerake.

U slučaju da bude izgradjena druga atomska centrala u zemlji Bugarska će godišnje imati viška od 8.000 do 12.000 gigavatčasova struje i u tom slučaju je neohodno da potpiše dugoročne ugovore o izvozu sa drugim državama. Druga varijanta nadokande struje predvidja modernizaciju termoelektrana, saglasno ekološkim zahtevima i produženje blizu 2.000 megavatnih kapaciteta do 2020. godine.

Stručnjaci iz Elektroprenosne mreže upozoravaju i da se kod novih izvora električne energije, kakvi su vetrogeneratori, stvaraju problemi budući da se grade u oblastima sa nerazvijenom prenosnom mrežom tako da je struja proizvedena u njima nestabilna i sistematski zahtevaju kompenzirajuće izvore električne energije.

Bugarska je odluku o izgradnji druge nuklerake „Belene“ donela nakon što je postalo jasno da će iz bezbedonosnih razloga na predlog Evropske komisije morati da zatvori prva četiri reaktora, jačine od po 440 megavata, jedine atomske centrale Kozloduj, neposredno pre ulaska u EU.