Auto ima manje od 1/4 građana

PinterestFacebookTwitterShare

U Srbiji je na kraju 2009. bilo tek 1,64 miliona putničkih automobila, što je 230 vozila na 1.000 građana, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.
 
Najviše automobila u EU imaju građani Luksemburga, gde su 2009. godine na hiljadu stanovnika bila 672 putnička automobila, što znači da skoro dve trećine od 450 hiljada građana ove monarhije, ima sopstveni auto, preneo je portal EurAktiv Srbija (www.euractiv.rs).
 
Prema podacima u najnovijoj publikaciji Eurostata „Indikatori energije, transporta i životne okoline“ na drugom mestu u EU po broju automobila su Italijani sa 606 vozila, a na trećem Kipar sa 579 automobila na hiljadu stanovnika. 

Od 2004. do 2009. sve članice su povećale broj automobila na ulicama, izuzev Nemačke i Velike Britanije. U poređenju sa 2004. najveći porast automobila zabeležen je u Poljskoj i Letoniji. U regionu, na hiljadu Hrvata dolazi 347 automobila, a u Makedoniji 138. Za Crnu Goru, Eurostat nema podatke.
 
Zemlja sa najmanje automobila je Rumunija gde na hiljadu stanovnika dolazi samo 197 vozila ili jedan auto na pet ljudi. Na drugom mestu je Slovačka sa 294 vozila, a zatim sledi Mađarska sa 300 automobila na hiljadu stanovnika. 

Od zemalja koje nisu članice, apsolutno prednjači Lihtenštajn sa 728 automobila. 

U Turskoj, na hiljadu ljudi ima samo 99 automobila. 

Stopa obnavljanja automobila koja predstavlja broj prvi put registrovanih vozila u odnosu na ukupan broj automobila, varirala je 2009. od 1,8 odsto u Estoniji do 18 odsto u Luksemburgu. 

U poređenju sa podacima iz 2004. trend kupovine novih automobila u 2009. je uglavnom negativan u većini zemalja. Broj novih automobila rastao je samo u Slovačkoj sa 6 odsto na 9,3 odsto , i u Rumuniji sa 4,6 odsto na 7,7 odsto. 

U šesnaest zemalja EU od dvadeset za koje su dostupni podaci, više od polovine vozila koristi benzin. 

Udeo vozila na benzin u 2009. dostigao je 90 odsto na Kipru i 89 odsto u Švedskoj. Sa druge strane, dizel je popularniji u Belgiji u kojoj 59 odsto automobila vozi na dizel i u Austriji gde taj procenat iznosi 55 odsto. Jedine članice u kojima alternativna goriva (gas, alkohol, struja itd.) imaju značajno učešće su Luksemburg sa 25 odsto i Poljska sa 17 odsto vozila.