Beograđani duguju 14 milijardi dinara za struju

PinterestFacebookTwitterShare

Elektrodistribucija Beograd (EDB) potražuje 14 milijardi dinara duga od potrošača, s tim da dug domaćinstva iznosi šest milijardi, dok privreda duguje osam milijardi dinara, navode iz tog preduzeća.
 
Bez obzira na visinu duga Beograđani su dobre platiše, s obzirom na to da oko 50 odsto potrošača izmiruje račune na vreme i na taj način ostvaruje i popust od pet odsto, rekla je za Tanjug portparol EDB-a Sandra Alagić. Što se domaćinstava tiče, njihova dugovanja u proseku iznose od 5.000 do 10.000 dinara, dodala je ona.
 
Najveći dužnici u privredi su preduzeća u stečaju koja duguju oko 600.000 miliona dinara i preduzeća u restruktuiranju, čiji dug iznosi oko 1,4 milijardi dinara, navela je Alagić.
 
Prema njenim rečima, paradoksalno je da je čak 90 odsto ukupnog duga napravilo samo 10 odsto potrošača.
Alagić je rekla da EDB opominje sve potrošače koji ne plate svoj račun za struju, tako što na svakom računu piše i obaveštenje o visini neizmirenog duga.

Nakon opomena sledi isključenje, dodala je ona, ističući da nijedan potrošač u Beogradu nije bio isključen a da prethodno nije više puta opomenut. Ako potrošači ni posle isključenja ne plate dug EDB podnosi tužbu, a u 2011. godini zbog neplaćanja struje utuženo je 20.000 potrošača iz kategorije domaćinstava i privrede, rekla je Alagić.

Za novac koji duguju neplatiše EDB bi mogao da napravi dve viskonaponske trafostanice koje nedostaju Beogradu ili da uradi remont mreže i legalno priključi na mrežu na hiljade novih korisnika.