Posredničko ovlašćenje PKS-a između poverilaca i dužnika

PinterestFacebookTwitterShare

Privredna komora Srbije od ove godine ima novo ovlašćenje – posredovanje i  pružanje pomoći pri uspostavljanju saradnje između dužnika i poverioca, kao i podrške u toku pregovora, i očekuje da će te postupke ubuduće više primenjivati.

Veliki broj privrednih društava u Srbiji, prema podacima Narodne banke Srbije, prolazi kroz finansijske teškoće, a skoro kod četvrtine korporativnih dugova postoje problemi sa naplatom.


Potraživanja banaka prema privredi, po osnovu odobrenih kredita, iznosila su krajem juna ove godine 1.055,2 milijardi dinara, što je povećanje za 27,1 milijardu dinara, ili za 2,6 odsto, u odnosu na kraj decembra 2010, preneo je časopis PKS „Korak“. Ukupni problematični krediti privrede, sa docnjom dužom od 90 dana, isključujući kredite javnih preduzeća, na kraju juna iznosili su 209 milijardi dinara, što je učešće u ukupno odobrenim kreditima privredi od 23,7 odsto.

Kao jedan od mogućih načina za prevazilaženje ovog problema promovisano je sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava – sporazumno restrukturiranje korporativnih dugova, odnosno redefinisanje dužničko – poverilačkih odnosa između privrednog društva u finansijskim teškoćama i njegovih poverilaca, prvenstveno banaka. Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja je blagovremeno prepoznavanje i rešavanje finansijskih teškoća i stvaranje uslova za nastavak poslovanja dužnika.

Ovaj postupak se primenjuje ako relevantni poverioci procene da je opstanak i oporavak privrednog društva u finansijskim teškoćama ekonomski opravdan i izvodljiv, odnosno da će društvo moći da nastavi da održivo posluje na duži rok i da će poverioci moći da ostvare namirenje svojih potraživanja.

Upravni odbor PKS u junu je doneo Pravilnik o uslovima i načinu institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava, na koji je ministar nadležan za poslove ekonomije dao saglasnost. Pored toga, doneta je Odluka o naknadama i obučena je prva grupa posrednika, čime je PKS obezbedila sve preduslove za obavljanje institucionalnog posredovanja u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava.

Institucionalno posredovanje započinje na zahtev dužnika, ili jednog i više poverilaca, a za njegovo sprovođenje potrebna je saglasnost obe strane – poverilaca i dužnika, objasnila je Nermina Ljubović, zadužena za ove poslove u PKS. Zahtev se podnosi Centru za posredovanje PKS, koji proverava ispunjenost uslova za institucionalno posredovanje i podobnost dužničko-poverilačkog odnosa za finansijsko restrukturiranje.

Cilj sporazumnog finansijskog restrukturiranja i institucionalnog posredovanja je da privredno društvo, nad kojim je uspešno sprovedeno finansijsko restrukturiranje, nastavi održivo da posluje.