UNEP planira povlačenje klasičnih sijalica

PinterestFacebookTwitterShare

Program Ujedinjenih nacija na zaštiti životne sredine (UNEP) i Globalni ekološki fond (GEF) planiraju da do 2016. godine u svetu u potpunosti zamene obične, žareće sijalice sa savremenijim i štedljivijim, kompaktnim neonskim i diodnim, objavila je ta organizacija.


Projekat en.lighten predviđa prelazak na savremenije i “zelenije” tehnologije za potrebe osvetljavanja, koje u ukupnoj elektroenergetskoj potrošnji učestvuju sa 20 procenata.

U projektu, pokrenutom u septembru 2009. godine učestvuju brojni proizvođači opreme za osvetljavanje, kao i više od 25 zemalja u razvoju. Prema podacima UNEP oko 130 zemalja sveta još proizvodi i koristi klasicne sijalice sa običnom, žarećom niti.

“Cilj UNEP i GEF na zameni svih zastarelih sijalica do 2016. godne nije smo teoretski moguć, već i precizno ostvariv”, izjavio je šef UNEP Akim Štajner na Klimatskoj konferenciji UN u južnoaftričkom gradu Durban.

Učešće u en.lighten zvanično je objavila Južnoafrička Republika, koja planira da pokrene sveobuhvatni program zamene sijalica početkom 2012. godine. Južnoafrički eksperti procenjuju da će se strujom, ušteđenom zahvaljujući uvođenju štedljivih sijalica, obezbediti četiri miliona domaćinstava.

Organizatori projekta, pored podrške nacionalnih strategija na prelazak ka štedljivijem osvetljenju, pomažu zemljama u izradi infrastrukture za reciklažu sijalica sa sadržajem žive.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) procenjuje da je 2007. godine za potrebe osvetljavanja odlazilo 2.650 teravat časova. Ukupna emisija gasova sa efektom staklene bašte nastala u proizvodnji neophodne kolličine struje za osvetljavanje je 2005. godine bila na nivou 1,9 milijardi tona ekvivalenta CO2.