Pokrenuto restrukturiranje beogradskog „Progresa“

PinterestFacebookTwitterShare

Agencija za privatizaciju objavila je odluku o pokretanju postupka restrukturiranja kompanije za spoljnotrgovinsko i unutrašnje poslovanje „Progres“ iz Beograda.

Postupak će se sprovoditi statusnim, pravnim i ogranizacionim promenama, otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata i drugih potraživanja ili otpuštanjem duga u celini ili delimično, radi namirivanja poverilaca, iz sredstava ostvarenih prodajom kapitala.

Agencija je pozvala sve poverioce, da u roku od 15 dana, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine. Među najvećim poveriocima su javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Robne rezerve, Fond za razvoj, kao i Agencija za osiguranje depozita.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je 25. novembra ocenilo da je restrukturiranje svrsishodno i opravdano, sa aspekta daljeg postupka privatizacije.

Konverzijom duga u kapital, 10. novembra, država je postala većinski vlasnik kompanije, sa učešćem u kapitalu od 52,37%. Konverzijom je stvorena mogućnost da taj nekadašnji privredni gigant pronađe strateškog partnera, sa kojim bi se uskor ponovo vratio na uspešno poslovanje.

Kompanija u svom vlasništvu ima objekte i poslovne prostorije u Srbiji, kao i u zemljama bivše Jugoslavije. Najznačajnija imovina je Palata „Progres“ u Zmaj Jovinoj ulici, ukupne površine 6.878 m2, kao i objekti u Krnjači ukupne površine 20.373 m2.