Novi propisi komplikuju rad bankama

PinterestFacebookTwitterShare

Bankama će biti potrebno neko vreme da shvate kako da primenjuju pojedine odredbe novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Najviše ih zbunjuje kako će od građana svaka tri meseca da traže nove administrativne zabrane za dinarske kredite.

Naime, kamata za zajmove u domaćoj valuti sastoji se od fiksnog dela – bankarske marže i promenljivog dela koji se usklađuje sa kretanjem belibora, naše referentne kamatne stope.

Veliki broj banaka prilikom odobravanja dinarskih kredita koristi tromesečni belibor, tako da se rata menja na svakih 90 dana. To znači da će bankari morati od građana da sa promenom belibora, overavaju u firmama nove administrativne zabrane sa novim iznosima rata. Kada su u pitanju indeksirane pozajmice ,mesečna obaveza je izražena u evrima i preračunava se određenog datuma u dinare.
 
„Još ne znamo kako ćemo to da izvedemo i očekujemo od NBS dodatno tumačenje“, kaže jedan bankar. „Mi smo imali treninge u centralnoj banci, ali ovaj deo nam nije pojašnjen. Nadamo se da da će nam izaći u susret i da ćemo samo firme pismeno obaveštavati o novom iznosu rate, bez da se overavaju iznova administrativne zabrane.“
 
Što se tiče dokumentacije potrebne za odobravanje kredita ništa se ne menja. Zakon ne propisuje novu dokumentaciju za klijente.
 
„Ono što je novina za banke je obrazac ponude koju banka mora da ponudi klijentu u predugovornoj fazi (obrazac je definisala NBS), kao i pregled bitnih elemenata koji se uručuje prilikom isplate kredita, ali je on postajao i ranije“, kaže Nenad Lučić, ekspert za razvoj proizvoda Folksbank.