Potpisan ugovor za gasifikaciju Smedereva vredan 29 mil EUR

PinterestFacebookTwitterShare

Ugovor o gasifikaciji Smedereva, vredan oko 29 mil EUR, potpisali su danas u tom gradu generalni direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović i gradonačelnik Smedereva, Predrag Umičević.
 
Ugovor je potpisao i direktor kompanije “Millennium Team” Stojan Vujke, firme strateškog partnera u tom projektu.
 
Program gasifikacije Smedereva predviđa izgradnju oko 60 kilometara čeličnog gasovoda srednjeg pritiska i oko 670 kilometara distributivne gasovodne mreže.
 
Gasifikacijom Smedereva biće stvoreni uslovi za priključenje domaćinstava, privrede i javnih potrošača u tom gradu na prirodni gas kao energent, a rok za završetak izgradnje gasne mreže je dve godine.
 
Na skupu je istaknuto da gotovo svi veći privredni subjekti u Smederevu koriste gas kao energent, da i postojeće kotlarnice planiraju da pređu na korišćenje gasa i očekuje se da će se veliki broj domaćinstava takođe opredeliti za korišćenje prirodnog gasa.
 
Snabdevanje distributivnog sistema Smedereva prirodnim gasom predviđeno je priključenjem na gasovodni sistem visokog pritiska, preko tri glavne merno-regulacione stanice “Radinac”, “Velur” i “Godomin”.
 
Prirodni gas je u Smederevo uveden 1971. godine za potrebe tadašnje smederevske železare. Inicijativa za masovniju gasifikaciju pokrenuta je 2003. godine, ali je do danas izgrađeno samo oko 17 kilometara distributivne mreže i priključeno oko 170 potrošača.