Kilogram kukuruza u novembru koštao 22 dinara

PinterestFacebookTwitterShare

U novembru je nastavljen trend dobre ponude prirodno sušenog kukuruza, a dominantna cena te žitarice zadržala se na prošlomesecnom nivou i iznosila je 22 dinara za kilogram, objavljeno je u biltenu Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS). 

Prodaja ove značajne komponente za pripremu stočne hrane odvijala se po ceni od 18 do 22 dinara za kilogram (din/kg), u zavisnosti od obima potražnje.

U silosima na području Srbije kukuruz u rinfuzu se mogao pazariti po ceni od 16 din/kg do 18 din/kg u zavisnosti od ponude, ali je dominirao iznos od 16 din/kg.

Ponuda pšenice upakovane u džakove na većini stočnih i žitnih pijaca u Srbiji bila je uobičajena za ovaj period godine.

Dominantna cena po kojoj se mogla pazariti pšenica u džakovima na pijacama bila je 26 din/kg, što je za dva dinara viša cena u odnosu na oktobar.

U silosima je pšenica u rinfuzu roda 2011. najčešće plaćana po ceni od 17 do 19,5 din/kg u zavisnosti od kvaliteta zrna i obima prodaje.

Nivo ponude stočnog ječma upakovanog u džakove nije se značajnije menjao u odnosu na prethodni mesec.Dominantna prodajna cena ove žitarice bila je viša za jedan dinar u odnosu na septembar, a iznosila je 25 din/kg.

Nastavljen je trend dobre ponude i prodaje stočnog brašna, a ovo stočno hranivo moglo se najčešće pazariti po ceni od 16 do 19 din/kg u zavisnosti od obima prodaje ali je dominirao iznos od 19 din/kg.

Zbog loših vremenskih uslova tokom letnjih i jesenjih meseci nastavlja se trend dosta slabe ponude baliranog lucerkinog sena. Dominantne cene su zadržale iznos od 14 din/kg.

Što se tiče ponude baliranog lucerkinog sena na gazdinstvima, obim je bio jako slab, a dominantna prodajna cena iznosila je 13 din/kg, kao i u oktobru.

Sojina sačma mogla se, kao i u oktobru najčešće pazariti po ceni od 55 din/kg, a ponuda i tražnja ove komponente za pripremu stočne hrane bila je prosečna.

Ponuda i tražnja lucerkinog brašna u maloprodajnim objektima je uobičajena za ovaj period godine, a dominantna cena je iznosila 30 din/kg.

Ponuda i tražnja suncokretove sačme bila je bez značajnijih promena, a najčešća prodajna cena bila je viša za jedan din/kg i iznosila je 33 din/kg.