Lozničani se sve više pretplaćuju na struju

PinterestFacebookTwitterShare

Korisnici električne energije koji se snabdevaju iz mreže „Elektrodistribucije“ u Loznici, za tu uslugu duguju 760 miliona dinara, a potrošači koji svoje obaveze prema tom preduzeću ne izmiruju na vreme, redovno su opomenuti.
 
Direktor lozničke „Elektrodistribucije“ Čedomir Vasić rekao je danas da domaćinstva na području nadležnosti tog preduzeća za utrošenu električnu energiju duguju ukupno 470 miliona dinara i da se ta potraživanja ne povećavaju značajno.
 
Direktor Vasić je dodao da lica sa ograničenom odgovornošću, koja redovno plaćaju troškove, duguju „Elektrodistribuciji“ 120 miliona dinara, dok se očekuje da 170 miliona dinara bude regulisano sudskim putem.
 
Vasić je naglasio da od 57.500 domaćinstava koja se snabdevaju iz te mreže, oko 30.000 se pretplaćuje na korišćenje električne energije, tako što plaćuju veće iznose od potraživanih i broj takvih korisnika se blago povećava.
 
Prema Vasiću, terenske ekipe tog preduzeća redovno posećuju potrošače koji ne izmiruju svoje obaveze na vreme, pre svega one koji duguju više od 20.000 dinara, dok se, u cilju smanjenja ukupnih potraživanja, neredovne platiše opominju, isključuju ili utužuju.
 
Jedno od mogućih rešenja za regulisanje duga domaćinstava predstavlja sklapanje sporazuma sa „Elektrodistribucijom“ i prema proceni socijalnog stanja, dugovanje se deli na određeni broj rata, uz brisanje sa liste neurednih platiša, ukoliko tekuće dugovanje uplaćuju redovno.