„Transnafta“ analizira opravdanost skladištenja nafte u luci „Porto Romano“

PinterestFacebookTwitterShare

Javno preduzeće „Transnafta“ iz Pančeva odlučilo je da analizira opravdanost skladištenja svoje nafte u rumunskoj luci „Porto Romano“.
 
Zbog toga je ovo preduzeće raspisalo konkurs za nabavku usluge izrade tehničko-ekonomske analize za potrebe skladištenja sirove nafte i derivata nafte u ovoj luci, sa ocenom finansijske i tržišne efikasnosti i analizom ostevljivosti, a prema uslovima definisanim u konkursnoj dokumentaciji i tehničkoj specifikaciji.
 
Zainteresovani ponuđači mogu se javiti na konkurs do 6. januara 2012. godine, a ocenjivanje, vrednovanje i rangiranje zasnivaće se na kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.