Produžen rok za južni krak Koridora 10

PinterestFacebookTwitterShare

Preduzeće Koridori Srbije produžilo je rok za dostavljanje ponuda na tenderu za izgradnju južnog kraka Koridora 10 od Grdelice do Vladičinog Hana do 16. januara iduće godine.

Deonica je podeljena u nekoliko lotova koji obuhvataju izgradnju ukupno oko 10km punog profila autoputa, 16 mostova i više nadvožnjaka, za koje je predviđen rok izgradnje od po 720 dana. Posebno je odvojena izgradnja tunela Predejane, od oko 1.100m, i Manajle, od oko 1.800m, za koje se predviđa rok izgradnje od 900 dana.
 
Produžavanje roka od mesec dana u startu za prikupljanje ponuda za izgradnju autoputa, mostova i tunela nije samo po sebi problematično, međutim, znajući šta sve čeka izvođače radova na terenu, upućeni kažu da će biti posla još za tri godine, što znači da se saobraćajni Koridor 10 kroz Srbiju neće kompletirati pre kraja 2014.
 
Iz objavljenog poziva svakome privlače pažnju uslovi tendera. Iako su poslovi čak i prilično usitnjeni da bi bili što manje vrednosti i omogućili domaćim kompanijama da se prijave, ipak, upućeni tvrde da je malo naših firmi koje će moći da se kandiduju. A izgradnja autoputa s pratećim mostovima i tunelima podeljena je čak u četiri lota.
 
Poznavaoci prilika u građevinskom sektoru kažu da od domaćih firmi poslu mogu da se nadaju dve-tri kompanije: Putevi Užice, Energoprojekt–Niskogradnja i Inter-kop.
 
Dodatni problem predstavlja činjenica da je u periodu kada je ugovarana izgradnja severnog kraka Koridora 10 od Subotice do Novog Sada, finansirana iz domaćeg budžeta, cena radova bila i do tri puta niža od one koja je priznata strancima, bivšim koncesionarima u propaloj koncesiji. Kao drugo, ugovoren je četiri puta brži rok završetka radova od onog u kojem će se isplatiti novac, tako da su putarske firme dovedene u situaciju da moraju da podižu komercijalne kredite i zadužuju se jer su u startu dobile samo 30% keša za izgradnju. Tako su firme trajno osiromašene i nisu sposobne da učestvuju na novim tenderima, piše list „Dnevnik“.
 
Deonice na južnom kraku Koridora finansiraju se iz kredita Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Tenderski uslovi su regulisani međunarodnim pravilima i podrazumevaju, na primer, minimalni prosečni godišnji prihod na ime izvedenih radova i onih koji su u toku od po 35 miliona evra u poslednje tri godine, da ponuđač ima pristup kreditnim linijama ili raspolaže slobodnim finansijskim sredstvima i ima kratkorični novčani tok od 15 miliona evra po lotu, učešće u ugovoru u poslednjih pet godina vrednom najmanje 30 miliona evra, koji obuhvata bar jedan most od najmanje 500m za prva dva lota, ili izgradnju bar jednog tunela od kilometar za tu vrstu ponuđača. Zahteva se godišnji iskop od najmanje 450.000 kubika kamena, 50.000 tona proizvedenog i ugrađenog asfalta i 20.000 kubika proizvedenog i ugrađenog betona. Ukoliko ponuđač želi da učestvuje na više lotova, potrebno je da ispunjava kumulativne zahteve.