Program za unapređenje veština studenata „Kadar da budem kadar“

PinterestFacebookTwitterShare

U cilju unapređenja veština studenata i diplomaca koji žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada, Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu (CZRK), po treći put realizovali su program “Kadar da budem kadar”. Program se održavao od 6. do 9. decembra kroz novu seriju radionica i treninga na teme: razvoj karijere i istraživanje vlastitih potencijala, umrežavanje, prezentacijske veštine, timski rad, motivacija i  upravljanje vremenom.
 

Pohađanje treninga, koji se održavaju dva puta godišnje, omogućava akademcima da unaprede takozvane „meke veštine“ (soft skills) neophodne za razvoj karijere. Treninge u okviru programa „Kadar da budem kadar“, kao gostujući predavači Centra za razvoj karijere, vodili su stručnjaci iz oblasti razvoja ljudskih resursa – HR menadžeri vodećih kompanija članica Američke privredne komore u Srbiji. Kao i u prethodnim ciklusima, ovaj program je pohađalo 30 visoko motivisanih mladih ljudi, sa odličnim znanjem engleskog jezika i rada na računaru, visokim prosekom ocena tokom studija, koji su po okončanju programa dobili jedinstveni sertifikat.
 
 „Kao najveća dobrovoljna poslovna asocijacija u Srbiji, AmCham neguje promovisanje i razmenu najboljih poslovnih iskustava i praksi svojih kompanija članica, i radi na razvijanju partnerstva između poslovnog i akademskog sektora. Angažovanjem naših eksperata za razvoj ljudskih resursa u ovom programu, želimo da ohrabrimo studente da zauzmu proaktivan stav prema ličnoj i profesionalnoj budućnosti“, izjavila je Jelena Kralj, predsednica odbora za razvoj ljudskih resursa u okviru ovog poslovnog udruženja.
 
„Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu se nada da će ovim programom s jedne strane olakšati studentima i diplomcima izbor poslova koji će odgovarati njihovim sposobnostima i potencijalima,  pomoći im da se snađu u promenama koje se dešavaju  u svetu posla i da razviju proaktivan stav prema vlastitoj ličnoj i profesionalnoj budućnosti, a sa druge strane omogućiti vodećim kompanijama u zemlji da ostvare kontakt sa vrhunski motivisanim kvalifikovanim mladim ljudima – studentima i diplomcima Univerziteta u Beogradu i da pomognu njihovoj tranziciji iz sveta obrazovanja u savremeni svet rada“ – reči su Dejane Lazić, direktorke Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.