Železnice: Izvođači krivi za kašnjenje „Žeželjevog“ mosta

PinterestFacebookTwitterShare

Odgovornost za kašnjenje u izgradnji novog „Žeželjevog“ drumsko-železničkog mosta preko Dunava u Novom Sadu snose izvođači radova – firme „Azvi“, „Tadei“ i „Konsaldi“ iz Španije i Italije, navedeno je u saopštenju Železnica Srbije dostavljenom Tanjugu.

U srpskim železnicama ističu da kašnjenje izvođača sa predajom glavnog projekta za izgradnju mosta, ipak, ne mora da ugrozi krajnji rok (novembar 2013), ukoliko se pojača dinamika i nađu rezerve u planu realizacije projekta.

„Postoji evidentno kašnjenje u realizaciji projekta izgradnje ‘Žeželjevog’ mosta preko Dunava na železničkom Koridoru 10“, navodi se u saopštenju i podseća da su firme – izvođači radova glavni projekat predale 7. decembra, što je znatno kasnije od ugovorenog roka.

Železnice Srbije navode da je u toku tehnička kontrola predate dokumentacije, kao i utvrđivanje razloga za kašnjenje predaje glavnog projekta za izgradnju mosta. Posle prihvatanja glavnog projekta steći će se uslovi za prijavu početka izvođenja radova.

Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić izrazio je juče nezadovoljstvo zbog kašnjenja u izgradnji obilaznice oko Novog Sada i najznačajnijeg objekta na železničkom Koridoru 10 – novom „Žeželjevom“ mostu preko Dunava.

„Na ‘Žeželjevom’ mostu se sa radovima kasni šest meseci. Ugovori sa izvođačima, španskim i italijanskim firmama ‘Azvi’, ‘Tadei’ i ‘Konsalda’ potpisani su još u januaru 2011, na osnovu idejnog projekta i takozvanog ‘Žutog fidika’ i oni su bili obavezni da u roku urade glavni projekat“, rekao je Mrkonjić prilikom obilaska gradilišta.