BiH ima potencijal za liderstvo na Balkanu

PinterestFacebookTwitterShare

BiH bi mogla biti najveći i najprofitabilniji izvoznik energije u jugoistočnoj Evropi, a energetski sektor bi mogao generisati više prihoda za zemlju, privući ulaganja, jačati industrijski razvoj i služiti kao model unosnog posla za privredu, ocena je Delegacije EU u BiH.
 
Na medijskom brifingu o aktivnostima EU u oblasti energije, koji je u Sarajevu organizovala Delegacija EU u BiH, istaknuto je da BiH zbog nedovoljne iskorištenosti energetskih potencijala, kontinuirano gubi značajan profit. Izraženo je iznenađenje da BiH, s obzirom na sav raspoloživi energetski potencijal, nema strategiju u ovoj oblasti, koja bi, između ostalog, dala podatke o mogućnostima ulaganja u energetski sektor, a ukazano je i na kompleksnost institucionalog okvira u ovoj oblasti.
 
Uz konstataciju da BiH raspolaže značajnim hidroenergetskim potencijalom, rečeno je da BiH jedina na Balkanu nema zakon koji na nivou cele zemlje reguliše snabdevanje gasom. Ocenjeno je da goruća politička pitanja onemogućavaju potrebne reforme u ovoj oblasti, te da nema odgovarajućeg zakonodavnog okvira koji bi privukao investitore.
 
EU podseća da je BiH 2005. godine potpisala Ugovor o energetskoj zajednici, koji je stupio na snagu 2007, a kojim se predviđa potpuna liberalizacija energetskog tržišta BiH. Ovaj ugovor, istaknuto je, predviđa skraćenu verziju evropske pravne stečevine u oblasti električne energije, gasa, ekologije, obnovljivih izvora energije i konkurentnosti, a njegovo provođenje nalaže i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
 
Navedeno je da će EU nastaviti da pruža podršku BiH u usklađivanju zakonodavstva o električnoj energiji sa evropskim standardima te u razvoju energetske strategije.