RS: Razmatran Predlog zakona o građevinskim proizvodima

PinterestFacebookTwitterShare

Narodna skupština Republike Srpske (RS) razmatrala je Predlog zakona o građevinskim proizvodima kojim se uređuju tehničke karakteristike, postupak ocenjivanja usaglašenosti i dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda kao uslova za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i upotrebu.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić rekla je da je cilj donošenja ovog zakona zaštita prava potrošača, zaštita kvaliteta građevinskih proizvoda koji se proizvode ili se koriste u RS iz uvoza, te stvaranje mogućnosti da građevinski proizvodi proizvedeni u RS mogu biti izvezeni na tržište zemalja EU ili zemalja okruženja koje još nisu članice EU.

Pojedini proizvođači građevinskih proizvoda iz RS koji svoje proizvode izvoze van područja BiH moraju skupo da plaćaju sertifikate za kvalitet proizvoda akreditovanih lica iz država okruženja, koje su svoje propise za ovu oblast već usaglasile sa zakonodavstvom EU i imaju nacionalna tela za standardizaciju i akreditaciju , navodi se u obrazloženju ovog predloga zakona.