Ugovorena kupovina 140.000 koka nosilja

PinterestFacebookTwitterShare

Ugovorom postignutim između Kompanije “Boksit” i firme “Posavina koka” iz Orašja, partner milićke Kompanije obavezao se da će u narednih nekoliko meseci “Boksitu” isporučiti 140 000 koka nosilja, ukupne vrednosti od oko 1.200.000 KM.
 
Služba za odnose sa javnošću Kompanije “Boksit” saopštila je da će kupovinu kontingenta koka nosilja “Boksit” platiti isporukom vlastite robe, kao i izgradnjom industrijskih hala u iznosu kojim će u celosti biti pokrivena nabavka jata.
 
“Ugovor koji je obostrano vredan oko 2,4 miliona KM omogućiće Kompaniji `Boksit` da tokom iduće godine značajno poveća proizvodnju konzumnih jaja, postajući tako vodeći proizvođač u Republici Srpskoj, a Kompaniji “Posavina koka” da proširi proizvodne objekte, poveća kapacitete i ima sigurnog kupca”, navedeno je u saopštenju.
 
Poslovna saradnja između Kompanije “Boksit” i “Posavina koka” iz Orašja, u oblasti programa proizvodnje hrane otpočela je pre nekoliko godina.