Gra­vi­ta­ci­jom do bes­plat­ne ener­gi­je

PinterestFacebookTwitterShare

Rudarski inženjer-veteran Radivoje Stojković iz Novog Sada tvrdi da ima revolucionarno rešenje za problem sve većeg nedostatka energije koji ozbiljno brine čitavu planetu. Ovaj penzionisani stručnjak nekadašnjeg „Naftagas-Gasa“, danas „Srbijagasa“, izumeo je motor koji za rad koristi silu Zemljine teže, pa otuda mu i ime – gravitacioni motor. Stojković je pronalazak u junu prijavio Zavodu za intelektualnu svojinu, a u međuvremenu je dobio i nekoliko vrednih priznanja.
 
– Konstrukcija je veoma jednostavna. Duž obrtne osovine simetrično je zavareno šest pari metalnih cevi u kojima je smeštena podjednaka količina olovnih kuglica. Kada je jedan par u horizontali, čitavo obrtno kolo (osovina sa cevima i sačmom) nalazi se u labilnoj ravnoteži, a koja se lako narušava uz pomoć malog elektromotora. Tada se vodoravna cev pretvara u strmu ravan, niz koju se, zahvaljujući Zemljinoj teži, sjuri sačma i motor se okreće – objašnjava novosadski inženjer.
 
Stojković kaže da elektromotor treba da bude jak tek toliko da podigne jedan kraj horizontalne metalne cevi sa polovinom sačme. Na njegovom prototipu to je motor od svega tri vata, koji na ulazu ostvaruje silu od osam kilograma, a koja uz pomoć sačme i gravitacije na izlazu prerasta u silu od 36 kilograma. Naravno, povećanjem količine olova dobila bi se proporcionalno veća izlazna sila.
 
– Hajde da pretpostavimo da se gravitacioni motor upotrebi za punjenje akumulatora. Proizvodio bi četiri i po puta više energije od uložene i vraćao manje od jedne četvrtine za rad pomoćnog elektromotora, čime bi sam sebe opsluživao. Praktično, stvarao bi potpuno besplatno energiju, i to sa višestruko većom iskorišćenošću nego što se postiže sa ostalim prirodnim izvorima, recimo vodom u hidrocentralama – ističe Stojković.
 
Sagovornik kaže da je na ideju da se sila Zemljine teže korisno upotrebi došao njegov pokojni brat Blagoje Stojković, mašinski inženjer, koji je radio u beogradskom „Minelu“. Posle odlaska u penziju Radivoje je dobio više vremena da ispita ovu mogućnost, a gravitacioni motor pred nama je peti, najuspešniji model, u čiju konstrukciju je uložio oko 30.000 dinara.
 
– Zbog velike specifične težine olova gravitacioni motor nije za mobilnu upotrebu, ali bi dobrodošao u stanicama za punjenje baterija hibridnih automobila, ili za proizvodnju struje u domaćinstvima. Problem habanja cevi i olovnih kuglica usled stalnog trenja rešio bi se čeličnim oblogama – otklanja i ovu tehničku nedoumicu novosadski pronalazač.
 
Sa svojim izumom Radivoje Stojković je ove jeseni učestvovao na tradicionalnom „Tesla festu“ u Novom Sadu, gde je dobio bronzanu plaketu, a zatim i na smotri pronalazača Vojvodine, upriličenoj na „Novosadskom sajmu“, povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle i 60 godina rada „Narodne tehnike“, na kojoj je nagrađen srebrnom medaljom. Ovih dana pismom se obratio Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku sa željom da njegov motor služi za dobrobit svih građana Srbije.