Putujuća kancelarija za usluge makedonskim poljoprivrednicima

PinterestFacebookTwitterShare

Makedonsko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodosnabdevanja pokrenulo je krajem novembra novu praksu pod nazivom „putujuća kancelarija“, koja izaziva pozitivne reakcije i građana i vladinih službenika.
 
Ministarstvo je odlučilo da će najviše pomoći makedonskim poljoprivrednicima ako ih bude posećivalo, kako bi se – na licu mesta – uhvatilo u koštac sa bilo kakvim spornim pitanjima sa kojima se oni suočavaju u svom radu.
 
Poljoprivreda zahteva konstantno fizičko prisustvo i brigu o zemlji. Ministarstvo tvrdi da će se time što ne moraju da putuju u Skoplje da bi se sastajali sa određenim službenicima ministarstva, poljoprivrednicima uštedeti vreme, da će se povećati produktivnost i efektivnije rešavati bilo kakva sporna pitanja. To uključuje ministra poljoprivrede Ljupča Dimovskog, zamenika ministra Zorana Konjanovskog i druge ključne predstavnike koji su odlučili da će biti lično prisutni gde god postoje problemi ili zabrinutosti.
 
Putujuća kancelarija radiće cele godine: bez slobodnih vikenda, bez praznika, bez izuzetaka. Konjanovski je izjavio za SETimes da je rad na terenu jedini način da se pomogne svakom poljoprivredniku.
 
„Počeli smo praksu u Strumici, nastavili u Resenu i posećivaćemo poljoprivrednike širom Makedonije. Tokom popodneva u svakom regionu imamo debatu sa fokusom na pitanja koja zanimaju poljoprivrednike“, rekao je Konjanovski.
 
Da bi moglo da sprovodi novu praksu u narednoj godini, ministarstvo će kupiti specijalno vozilo koje će biti opremljeno kao kancelarija, rekao je on. Pored osoblja ministarstva — uključujući ono iz regionalnih kancelarija — u kancelariji će biti i službenici agencije za finansijsku pomoć poljoprivrednom i ruralnom razvoju.
 
Ova praksa pruža priliku i za saradnju vladinih institucija. Direktor te agencije Toni Dimovski se prošle nedelje pridružio Konjanovskom na sastanku u gradu Resenu, koji je poznat po proizvodnji jabuka.
 
Preko 50 individualnih poljoprivrednika, zadruga i asocijacija proizvođača voća iskoristilo je priliku da iznese svoje zabrinutosti, postavi pitanja i da sugestije rukovodstvu ministarstva u okviru putujuće kancelarije.
 
Glavna pitanja o kojima je generalno diskutovano vezana su za isplatu subvencija, kao i za probleme sa kupovinom prinosa jabuka. Poljoprivrednici su predložili specifične ideje i mere za rešavanje problema sa kojima se suočavaju proizvođači voća u širem regionu Prespe.
 
Poljoprivrednik iz Resena Tome Dimeski izjavio je za SETimes da praksa predstavlja odličnu priliku za obraćanje pravim osobama i za to da se precizira koji se segmenti suočavaju sa problemima.
 
„Rekao sam ministru da je ova aktivnost odlična. Imao sam problema sa isplatom subvencija i primenom sredstava EU koja mogu da se koriste za povećanje proizvodnje. Takođe sam dobio pomoć u pripremi specifične dokumentacije potrebne za kupovinu jabuka.“
 
Poljoprivredni analitičar Trajče Stojanov izjavio je za SETimes da je ideja dobila pohvale sa obe strane, a posebno činjenica da se stvarne potrebe poljoprivrednika iznose direktno onima koji najviše treba da ih čuju, čime se omogućava njihovo rešavanje na najefektivnijii način.
 
„Ministarstvo bi možda moglo da usmeri resurse ka pripremi programa za poljoprivrednike na osnovu informacija koje dobije na terenu. To će pružiti osnovu za dugoročnu strategiju razvoja makedonske poljoprivrede, kojoj je hitno potrebna infuzija“, rekao je Stojanov.
 
Zvaničnici su rekli da Makedonija želi modernu poljoprivredu i da je svesna da mora naporno da radi i razmenjuje pozitivna iskustva sa drugim, razvijenijim poljoprivrednim zemljama.
 
Ministarstvo je već javno pozvalo na izdvajanje finansijske pomoći za projekte vezane za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ovom tekstu je doprineo dopisnik SETimesa Aleksandar Pavlevski.