EU nesaglasna o četiri GM kulture

PinterestFacebookTwitterShare

Ministri poljoprivrede EU nisu uspeli da se dogovore oko davanja odobrenja za tri sorte genetski modifikovanog (GM) kukuruza i jednu sortu GM pamuka.


Sada ta odluka ostaje na komitetu eksperata iz 27 zemalja članica i u krajnjoj instanci na Evropskoj komisiji, prenela je francuska novinska agencija AFP.

Radi se o tri sorte GM kukuruza kompanije „Singenta“, pod nazivima Bt11xMiR604xGA21, Bt11xMir604 i MIR604xGA21, kao i o GM pamuku kompanije „Dau“, pod nazivom – 281-24-236×3006-210-23.

Ukoliko EK da „zeleno svetlo“ za rečene biotehnološke kulture, proizvodi koji ih sadrže će moći da se uvoze na tržište EU, ali same te sorte neće moći da se gaje na njenom tlu.