Jačanje energetskog sistema RS do 2030. godine

PinterestFacebookTwitterShare

U Republici Srpskoj (RS) je do 2030. godine planirana izgradnja niza hidroelektrana (HE), ali i revitalizacija ili izgradnja novih termoelektrana (TE) kako bi se obezbedila stabilnost elektroenergetskog sistema RS.
 
Prema podacima Elektroprivrede Republike Srpske (ERS), koje je u Beogradu predstavio direktor za investicije te kompanije Željko Ratković, u RS se u narednih 20 godina planira na reci Drini izgradnja HE Buk Bijela, Foča, Paunci, Sutjeska, Tegare, Dubravica, Rogačica.
 
U planu je i realizacija projekta Gornji Horizonti na reci Trebišnjici u okviru kojih treba da budu izgrađene HE Dabar, Bileća i Nevesinje. Biće pripremana i dokumentacija za izgradnju HE Mrsovo, Dubrovnik II kao i istraživanja rečnih slivova Vrbasa, Bosne i Ćehotine.
 
Postoje i dve opcije za razvoja termosektora u RS.
 
Po jednom scenariju, planiran je prestanak rada TE Gacko I i Ugljevik do najkasnije 2025. i izgradnja novih zamenskih termopostrojenja snage 300 megavata (MW) u Gacku i 400 MW u Ugljeviku, a procenjena vrednost tih investicija je oko 840 miliona evra. Po drugom scenariju, u planu je produženje životnog veka i povećanje snage TE Gacko I i Ugljevik do 2035. godine.
 
U RS je do 2030. planirana i proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije. Zavisno od plana koji bude realizovan, predviđena je izgradnja malih HE i iskorišćenje energije vetra, solarne energije i biomase. 
 
Prosečna godišnja proizvodnja struje u RS sada iznosi oko 5.000 gigavat-časova (GW), a HE i TE ostvaruju približno jednaku godišnju proizvodnju struje.