U zamahu priprema zemljišta za proletnju setvu

PinterestFacebookTwitterShare

Kiša koja je u ove sedmice povremeno padala u Podrinju, povećala je vlažnost zemljišta i omogućila poljoprivrednicima u tom delu Srbije da, brže nego do sada i u punom obimu, nastave osnovnu obradu oranica planiranih za prolećnu setvu.
 
Rukovodilac sektora za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Milenko Đurić je rekao danas za Tanjug su najnovije padvine povećale vlažnost oranica i doprinele da intenzivnije bude nastavljena osnovna obrada njiva, koja je zbog suše bila otežana i usporena.   Đurić je ukazao da uprkos poboljšanim uslovima za tzv. jesenje oranje, treba obratiti pažnju na svaku parcelu, budući da na optimalno stanje tla utiču tip zemljišta, nagib terena, predusev, obim primenjenih agrotehničkih mera i drugi činioci.
 
Oranje treba obaviti kada je sadržaj vlage 40 do 60 odsto maksimalnog vodnog kapaciteta na određenoj parceli, znači kada je zemljište umereno vlažno, preporučio je Đurić.
 
Prema Đuriću, na teritoriji grada Loznice i okolnih opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, a to je područje delovanja Zavoda, u periodu jesen-zima, osnovno oranje najčešće bude obavljeno na 22.000 do 23.000 hektara (ha), od 36.000 do 38.000 ha planiranih za prolećnu setvu.
 
Na takav obim osnovne obrade zemljišta bitno utiču parcele u brdskim predlima, koje se nalaze na terenima sa većim nagibom, te postojanje mogućnosti za prolećne poplave u dolinama reke Jadar i drugih, manjih, vodotokova u tom delu Podrinja, objasnio je Đurić.
 
Đurić je naglasio da je pre oranja potrebno obaviti osnovno đubrenje i objasnio da Poljoprivredna stručna savetodavna služba lozničkog Zavoda daje potrebna uputstva proizvođačima za čije potrebe su rađene analize zemljišta u okviru Sistemske kontrole plodnosti zemljišta.
 
Na taj način, kako je objasnio Đurić, obuhvaćena su sva registrovana poljoprivredna gazdinstva, a sredstva za te potrebe obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, trgovine i vodoprivrede Srbije.   Generalna preporuka je da se najveći deo fosfora i kalijuma sa jednom četvrtinom azota upotrebi pod duboko oranje, jer se fosfor i kalijum veoma sporo kreću u zemljištu od mesta unošenja, pri čemu treba koristiti kombinacije đubriva koje se nalaze na tržištu, zaključio je Đurić.