Poreska uprava briše gubitaše

PinterestFacebookTwitterShare

Poreska uprava objavila je da će po službenoj dužnosti iz evidencije za plaćanje poreza da dodatu vrednost obrisati poreske obveznike, ako su u 2011. godini ostvarili ukupan promet manji od dva miliona dinara.

Dva miliona dinara je, inače, uspostavljena zakonska „granica“ za plaćanje PDV-a, a u slučaju da je promet manji propisano je da se plaćaju paušali.

– S obzirom na to da su vam podaci o ukupnom prometu koji ste ostvarili u 2011. godini, dostupni pre saznanja Poreske uprave, potrebno je da sami utvrdite iznos vašeg ukupnog prometa ostvarenog u 2011. godini – obavestila je Poreska uprava vlasnike preduzeća i preduzetničkih radnji u Srbiji.

Poreska uprava napominje da ukoliko su preduzeća otpočela sa obavljanjem delatnosti u toku ove godine i prilikom otpočinjanja delatnosti podneli evidencionu prijavu, potrebno je da iznos ukupnog prometa bude utvrđen srazmerno periodu obavljanja delatnosti.
 
Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave izvršiće brisanje iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti, ukoliko je ukupan promet manji od dva miliona dinara, navodi Poreska uprava uz napomenu da se u ukupan promet uračunava i promet ostvaren od 1. januara 2011. do 31. decembra 2011. godine, bez obzira na datum evidentiranja za PDV.
 
Poreska uprava je obavestila i da se u skladu sa važećim zakonskim propisima preduzeća mogu ponovo evidentirati za obavezu plaćanja PDV podnošenjem evidencione prijave propisane Zakonom, nadležnoj filijali Poreske uprave, najkasnije do 16. januara, ukoliko je datum početka obavljanja delatnosti 1. januar 2012. godine, a pod uslovom da procenjuju da će u narednih godinu dana ostvariti ukupan promet u iznosu većem od dva miliona dinara. 
 
NOVA ŠANSA 
Ukoliko nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave izbriše iz evidencije za PDV po službenoj dužnosti neko preduzeće i ta firma se ne opredeli za podnošenje evidencione prijave nadležnoj organizacionoj jedinici do 16. janura 2012. godine, kojom bi se ponovo evidentirala za plaćanje PDV, ona neće biti u obavezi da obračunava i plaća PDV počev od 1. januara 2012. godine.