Ministarstvo pravde otkupljuje „Aeroinženjering“

PinterestFacebookTwitterShare

Ministarstvo pravde saopštilo je danas da je započelo proces kupovine zgrade „Aeroinženjeringa“ u stečaju, nakon što je Vlada Srbije u februaru donela odluku da u toj zgradi bude smešteno kompletno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda.
 
Prethodno je oglas za tendersku prodaju dva puta bezuspešno oglašavan. Na oglas koji je objavljen 26. maja javilo se samo Ministarstvo pravde, koje je ponudilo osam miliona evra u dinarskoj protiv vrednosti.

Ugovor je zaključen 27. juna, a aneksi ugovora koji se tiču rokova plaćanja 23. seprembra i 30. novembra. On je sklopljen sa Agencijom privatizaciju kao stečajnim upravnikom nad Aeroinženjeringom.

Rok za isplatu novca je 30. januar 2012. Novac se obezbeđuje iz kredita iz Komercijalne banke koja je dala najbolju ponudu na poziv Vlade, koji je bio upućen na adresu 33 banke.

Novac se isplaćuje Ageniciji za privatizaciju koja dalje raspodeljuje novac u skaldu sa zakonom.

Na sednici 8. decembra Vlada je usvojila zakon kojim se reguliše njeno zaduživanje kod Komercijalne banke od 13 miliona evra, koji će po hitnom postupku biti prosleđen parlamentu na usvajanje.

Kupovinom te zgrade koja je ranije pripadala jednom od preduzeća kompanije Braća Karić, koje je u stečaju, ubuduće će svaki sudija imati svoju sudnicu i moći će da sudi svakog radnog dana, jer će u njoj biti smešteno kompletno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda.

Zgrada će biti plaćena osam miliona evra, odnosno oko 800 evra po kvadratu, dok će ostatak kredita biti uložen u adaptaciju zgrade od 1.000 kvadratnih metara u kojoj će se nalaziti 110 novih sudnica.

U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu Zakona za zaduživanje.

Kamata predloženog kredita je zbir fiksne kamate od 4,2 odsto, plus šestomesečna referentna kamatna stopa za zaduživanje u evrima EURIBOR, a na to se dodaju troškovi obrade i puštanja kredita u tečaj, u visini od 0,5 odsto. Period otplate kredita je pet godina, uključujući period mirovanja otplate od 12 meseci, a otplaćivaće se na šest meseci.