Premijer se sastao sa članicama AmCham-a

PinterestFacebookTwitterShare

Kompanije članice Američke privredne komore u Srbiji sastale su se sa predsednikom Vlade i ministrom finansija Republike Srbije, Mirkom Cvetkovićem.
 
Predsednik Vlade razgovarao je sa predstavnicima najvećih stranih i domaćih kompanija o ekonomskim prognozama za 2012. godinu, posebno imajući u vidu krizu u evrozoni, a bilo je reči o budžetu Republike Srbije i njegovoj realizaciji.

„U sledećoj godini posebnu pažnju posvetićemo održanju makroekonomske stabilnosti kao i oživljavanju ekonomske aktivnosti i zapošljavanju. Osnovna pokretačka snaga našeg privrednog rasta su investicije pre svega u realni sektor i izvozno orijentisanu privredu. Baš iz tog razloga sve snage usmerićemo na privlačenje stranih direktnih investicija,” izjavio je predsednik Vlade Mirko Cvetković.

„Ono što je najvažnije za privredu je da Vlada, bez obzira na izbornu godinu, nastavi sprovođenje strukturnih reformi i dosledniju primenu usvojenih mera,” rekao je predsednik Američke privredne komore u Srbiji, Miloš Đurković.

„Prognoze za narednu godinu u velikoj meri povezane su sa dešavanjima u evrozoni. Uz najavljeni skromni rast u Srbiji ali i recesiju koja pogađa privredu cele Evrope, smatramo da naša najveća ekonomska šansa ostaju evropske integracije, ali i da je potrebno raditi na privlačenju stranih investicija. U tom smislu, predstavnici Američke privredne komore su u okviru trgovinske delegacije prošle nedelje posetili SAD u cilju promovisanja Srbije kao investicione destinacije, gde smo dobili veoma pozitivne ocene i ohrabrujuće poruke”, dodao je Đurković.

G. Đurković se takođe osvrnuo i na prethodnu godinu, koja je u velikoj meri za sve predstavnike privrede bila puna izazova i preneo stav da je ipak bilo bitnih pomaka, pre svega u sistematskom pristupanju Vlade pri rešavanju problema nelikvidnosti privrede. Dodatno, napori AmCham-a i Vlade rezultovali su kompletiranjem regulative u zaštiti intelektualne svojine usvajanjem Zakona o optičkim diskovima, dok je Vladinom uredbom ograničena visina naknade za upis hipoteke.