Banke neće kontrolisati uplatu doprinosa

PinterestFacebookTwitterShare

Banke ipak neće morati da kontrolišu uplatu doprinosa, već će to činiti samo ako to žele i uz nadoknadu.
 
Takođe, umesto 1. januara, rok primene propisa po kojima će banke moći da obustave isplatu zarada ukoliko poslodavci ne uplate poreze i doprinose, pomeren je za mart 2012. Time se izašlo u susret bankama, prvo da odluka ne bude obavezujuća i drugo da se pomeri rok primene, kako bi sprovele odgovarajuću obuku.
 
Premijer Mirko Cvetković juče je najavio da će Vlada predložiti da do marta iduće godine bude odložena primena propisa. „Vlada će Skupštini dostaviti amandman na predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji jer je kratak rok da bi banke od januara mogle da primenjuju nove propise,“ rekao je Cvetković članovima Američke privredne komore u Srbiji.
 
Novina je da banke neće biti obavezne da obustavljaju isplatu zarada za zaposlene u firmama koje ne plaćaju poreze i doprinose, ali će imati naknadu ukoliko prihvate ove nove poslove. „Kontrolu uplata poreza i doprinosi dalje će obavljati Poreska uprava,“ naglasio je premijer.
 
Početkom decembra Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima je, osim istovremene uplate zarada i poreza i doprinosa predviđena i jednostavnija procedura za reprogram poreskih obaveza i objavljivanje spiska najvećih dužnika.
 
Dugo u javnosti provejavala je ideja da će sve banke biti u obavezi da kontrolišu uplatu doprinosa. Međutim, one su uspele da pomere rok. „Tehnički bilo je nemoguće da počne primena za desetak dana jer je potrebno i uvođenje novih programa. Morali smo i da se izborimo za naš interes ukoliko budemo ovaljali i ovaj posao,“ kažu u jednoj banci.
 
Dejan Šoškić, guverner NBS, istakao je da svako treba da radi svoj posao, a da nije siguran da banke bilo gde treba da obavljaju posao koji inače pripada nekom državnom organu.