Udruženja farmera recept za uspeh u stočarstvu

PinterestFacebookTwitterShare

Za razvoj stočarstva bitna su udruženja farmera. Međutim, u nekim oblastima te proizvodnje, ni udruženi farmeri ne mogu da nađu rešenja za svoje  probleme.

Do nedavno o ovčarstvu se govorilo kao o neiskorišćenom poljoprivrednom potencijalu.

Vremena se menjaju, pa su na sreću, mali farmeri shvatili prednost udruživanja. Danas je ovčarstvo svetao primer u stočarstvu.

„Uspeli smo zahvaljujući zajedništvu“, kaže predsednik udruženja odgajivača ovaca i koza u Vrbasu Vladimir Kankaraš.

„Tajna u tom delu stočarstva baš je u zajedništvu farmera. Naše udruženje teži da spoji sva udruženja u Vojvodini, kako bismo svaki dan kupcima mogli da ponudimo dovoljne količine jaganjaca, vune ali i ostalih   proizvoda iz ovčarstva i kozarstva“, ističe on.

Trenutno u Vojvodini prema popisu i izveštajima stručnih poljoprivrednih službi ima više od 150 hiljada ovaca.

„Sada imamo i znanje i šta da ponudimo sve zahtevnijem tržištu, objašnjava Kankaraš. U poslednjih nekoliko godina beležimo neprekidan uspon, jer nam na predavanja dolaze stručni ljudi, a i  nabavili smo kvalitetne rase ovaca“, zaključuje Kankaraš.

Međutim, u živinarstvu stvari nisu tako jednostavne.

Medju  proizvođačima ima različitih interesa, mnogo je malih ali i velikih proizvođača, različitih oblika vlasništva, pa čak i stranih kompanija.

U takvim uslovima, veoma je teško koordinirati aktivnosti udruženja, žali se direktor Poslovne zajednice za živinarstvo Rade Škorić.

On tvrdi da bi resorna ministarstva trebalo da pomognu. Nedostaje podrška države tim asocijacijama i poslovnim udruženjima.

Škorić veruje da bi uz podršku i oni koji nisu u udruženju ili mu oponiraju, listom prihvatili da se udružuju u ovim teškim ekonomskim vremenima.

Ni u svinjarstvu udruživanje ne rešava sve probleme.

Tržište Srbije pretesno je za tu proizvodnju, upozorava dugogodišnji poznavalac prilika u svinjarstvu Momir Jovanović.

Samo bolji rad robnih rezervi koje mogu da regulišu ponudu i tražnju tovljenika i veći izvoz može da pomogne  svinjarima. Uz to, treba izdvojiti novac za slučaj da prestane vakcinacija protiv svinjske kuge, kako bi farmerima mogla biti nadoknadjena eventualna šteta.

Jovanović zaključuje da tek tada možemo govoriti o našoj zemlji kao stabilnom proizvođaču svinjskog programa.

Kada je reč o udruživanju farmera i u drugim oblastima stočarstva, naročito u mlečnom govedarstvu, stručnjaci ocenjuju da   ima mnogo prostora da ono bude unapređeno. Tada više ne bismo bili u situaciji da uvozimo čak ni one prehrambene proizvode koje bismo mogli i da izvozimo.