Problematično odredba o PDV-u kod socijalno neprofitnih stanova

PinterestFacebookTwitterShare

Kupci socijalno neprofitnih stanova porez na dodatu vrednost od osam odsto plaćaju Poreskoj upravi odmah, dok pravo na povraćaj tog poreza mogu da realizuju tek za 20 godina. Sporna zakonska odredba pogađa kupce 1.000 socijalno neprofitnih stanova u Beogradu, ali će već sledeće godine početi useljavanje u socijalno neprofitne stanove u još desetak gradova Srbije i tamo će problem biti isti.

Zakonom o PDV-u, za povraćaj uplaćenog poreza predviđeni su kumulativni uslovi. Među njima je i uslov da je stan za koji je PDV plaćen, isplaćen u celosti. Kad kupca stana kreditira banka, Poreska uprava smatra da je taj uslov ispunjen. Kupce socijalno neprofitnih stanova, međutim, kreditira budžet grada Beograda, koji je istovremeno i investitor ove gradnje, pa Poreska uprava ocenjuje da uslovi za povraćaj PDV-a nisu ispunjeni.

– Budući da smo za PDV nenadležni, mi možemo samo da savetujemo Ministarstvo finansija i sem inicijative koju smo mu već uputili, novih predloga nemamo – rekao je za „Danas“ Zoran Kostić, član Gradskog veća. On kaže da jeste bilo ideja da grad Beograd otkupi taj iznos PDV-a, da i taj trošak stanarima kreditira.

Grad Beograd je, kaže Kostić, preko Stalne konferencije opština i gradova prosledio Ministarstvu finansija inicijativu da se promeni član 56a Zakona o PDV-u i u stavu 2 samo doda da važi za sve „osim za stanove izgrađene u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju“.