U agraru CG radi 100.000 ljudi

PinterestFacebookTwitterShare

U Crnoj Gori je 98.900 ljudi radno angažovano na poljoprivrednim gazdinstvima, pokazali su konačni rezultati Monstata.

Prema rezultatima koji su predstavljeni u martu, ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava u Crnoj Gori iznosi 48.870. Većinu njih čine porodična poljoprivredna gazdinstava, čak 99 odsto, dok je svega 46 preduzeća koja obavljaju poljoprivrednu delatnost.
 
Monstat je rezultate popisa poljoprivrednih gazdinstava objavio u pet publikacija, a utvrđeno je da muškarci čine više od 60 odsto radno angažovanih na poljoprivrednim gazdinstvima.
 
Načelnik Odseka statistike poljoprivrede u Monstatu, Dragan Peković, rekao je da, u odnosu na ukupan broj nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, žene čine svega 12,8 odsto. On je dodao da najveći broj radno angažovanih na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima čine ljudi stariji od 65 godina, dok oni koji rade kod poslovnih subjekata imaju između 45 i 54 godine.
 
U strukturi ukupno radno angažovanih, kako je kazao, 53,3 odsto je sa srednjom stručnom spremom.
 
– Ukupna vrednost ekonomske veličine poljoprivrednih gazdinstava iznosi 125,8 miliona evra, ili prosečno 2.600 evra po gazdinstvu – rekao je Peković.
 
On je dodao da prosečna vrednost ekonomske veličine porodičnih poljoprivrednih gazdinstava iznosi 2.240 evra ili 513 evra po hektaru gazdinstva.
 
– Učešće gazdinstava koji vode evidenciju prihoda i rashoda je oko 11 odsto, a 1,22 odsto njih koristi personalni računar za potrebe gazdinstva – objasnio je Peković.
 
Na osnovu podataka iz poslednje pubikacije, Crna Gora ima 47,6 odsto poljoprivrednih gazdinstava razvrstanih kao specijalizovani tip uzgoja stoka, a slede ratarstvo, uzgoj svinja i živine.
 
Peković je kazao je da 94,9 odsto ukupno korišćene poljoprivredne površine obuhvataju višegodišnje livade i pašnjaci, a ostatak čine ostale kategorije poljoprivredno korišćenog zemljišta kao što su okućnice, oranice, vinogradi, voćnjaci i rasadnici.
 
– Ukupna navodnjavana površina je 5.200 hektara ili 10,8 odsto ukupnog korišćenog zemljišta, a 12,5 odsto gazdinstava obavlja navodnjavanje – saopštio je Peković.
 
On je dodao da je popisano 5.260 gazdinstava koja imaju 1.600 jednoosovinskih traktora starih do dest godina i 4.360 onih sa traktorima starim preko deset godina. Ukupan broj dvoosovinskih traktora je 4.560, od čega je 46,4 odsto staro više od 20 godina.
 
Brojno stanje stoke i struktura gazdinstava u publikaciji je, kako je rekao, data prema različitim strukturama stoke, goveda, ovce, koze, svinje, živina i pčele.
 
Gazdinstava koja uzgajaju stoku ima 32.700, od čega je 18,9 odsto onih koji imaju polunomadski način gajenja stoke, a 81,1 odsto stacionirani sistem.